Annons

Miljöförvaltningen kritisk mot sin nämnd

– En skamfläck för Landskrona. Så summerar miljöinspektör Håkan Ärnflykt miljönämndens beslut att rekommendera länsstyrelsen tillåta Oresund Heavy Industries AB att utöka utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) från fjolårets siffra på 43 ton till totalt 180 ton på årsbasis.
– Det rör sig om en dramatisk ökning av cancerogena ämnen som kommer att belasta luften i Landskrona. Miljöarbetet förs 40 år tillbaka i tiden, poängterar han och riktar samtidigt hård kritik mot nämndens ledamöter.
– Här handlar det om politisk toppstyrning, miljönämnden skall vara oberoende och fatta beslut som följer lagen och det har man inte gjort i det här fallet. Vill man värna industrin skall man inte sitta i miljönämnden.

Nämndens ordförande, Lilian Håkansson (MP) delar i stort Håkan Ärnflykts kritik och föreslog en kompromiss i ett försök att får ett enigt beslut på remissen från länsstyrelsen.
– Tjänstemännen föreslog en ökning till 60 ton under en försöksperiod och jag menade att 80 ton kunde vara rimligt. Men det hjälpte inte, majoriteten gav klartecken för hela 180 ton, säger hon och fortsätter.
– Det är inget annat än en katastrof och visar att Miljöpartiet är det enda parti man kan lita på när det gäller miljöfrågorna, poängterade Lilian Håkansson och tillade att hon nu skulle ha svårt för att rekommendera någon att flytta till Landskrona.
– Vinner det här beslutet gehör hos länsstyrelsen så skulle jag åtminstone fundera två gånger innan jag valde att flytta till Landskrona.
Miljöpartiet reserverade sig också mot beslutet.

Annons
 

Utsläppen kommer framför allt från målning av fartyg utomhus och består till större delen av xylen, solventnafta och lacknafta. Solventnafta och lacknafta finns i flera olika fraktioner varav flera är cancerogena och skadliga för miljön och xylen klassas som hälsoskadligt.
– Våra mätningar visar redan nu att utsläppen från varvet av xylen över staden redan idag ökar dramatiskt vid sydlig vind, hur blir det inte då om man får mångdubbla dessa utsläpp, frågar Håkan Ärnflykt retoriskt.

Bakgrunden till beslutet är den att Oresund Heavy Industries AB vill utöka verksamheten på varvsudden och när det stod klart att miljönämnden skulle ställa tuffa miljökrav så tog varvet initiativ till ett möte med politikerna där man ville lägga fram sina argument.
– Jag deltog inte i mötet eftersom jag inte ville låta mig påverkas av varvets synpunkter innan vi fattat något beslut i nämnden, förklarade Lilian Håkansson.

Men uppenbarligen tog övriga ledamöter intryck av varvets argument och i ett pressmeddelande skriver folkpartiets Peter Thunholm att förutsättningarna för en industriverksamhet av den typ som Oresund Heavy Industries vill bygga upp på Varvsudden är bättre än på många andra håll.
– Dessutom kommer en utökad verksamhet hos företaget att innebära att Landskrona som stad kan utvecklas långsiktigt och locka till sig både nya företag, arbetstillfällen och nya invånare.
En argumentation som Håkan Ärnflykt är starkt kritisk mot.
– I miljönämnden skall lagen gälla för besluten och inte politiskt tyckande. Vi har de senaste 20 åren arbetat hårt för att tvätta bort Landskronas stämpel som en skitig stad, det här beslutet riskerar föra oss tillbaka till ruta ett.

Den politiska diskussionen lär fortsätta i kommunstyrelsen som också skall yttra sig innan remissvaren skickas in till länsstyrelsen för beslut.
Oresund Heavy Industries vill på sikt utöka möjligheterna att locka fartyg från dagens två dockor till fyra, två flytdockor och två torrdockor. Fullt utbyggt skulle det innebära att antalet anlöp kan öka från dagens 60 till 300 vilket skulle befästa varvets ställning som landets största reparationsvarv.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser