Annons

V vill göra Landskrona till fristad för våldsutsatta kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som påverkar kvinnors hela livssituation. Så inleder Vänsterpartiet i Landskrona ett pressmeddelande som berättar att partiet vill göra Landskrona till en fristad för våldsutsatta kvinnor.
– Vänsterpartiet är kommunfullmäktiges feministiska röst och har länge drivit kvinnofridsfrågor. Bland annat har vi fått genom att kommunen ska skapa förutsättningar för att en tjejjour ska startas i vår stad, säger kommunfullmäktigeledamoten Henning Süssner Rubin.
– Vi har dessutom efterlyst en genomtänkt strategi för kvinnofrid. Denna sägs vara i arbete, enligt den ansvarige nämndordföranden Jan-Allen Beer, folkpartiet och nu vill vi hjälpa honom och kommunen på traven och föreslår att ett omdiskuterat bostadspolitiskt problem, ett relativt stort bestånd av lediga lägenheter i Landskrona, förvandlas till ett kraftfullt verktyg för att profilera Landskrona som en fristad för våldsutsatta kvinnor. Vänsterpartiet föreslår sålunda att Landskronas så kallade hyrespolicy ska ändras så att våldsutsatta kvinnor ska få förtur till en förstahandslägenhet.

Anledningen till förslaget är att trycket på kvinnojourernas trygghetsboenden är stort, bland annat i Malmö och Helsingborg och det är här Henning Süssner Rubin vill att Landskrona kommer in i bilden.
– I Sverige anmäls per år drygt 28000 fall av kvinnomisshandel. Och det finns ett stort behov av trygga bostäder för våldsutsatta kvinnor i kommuner med bostadsbrist, något som gör att kvinnojourernas trygghetsboenden på sina håll är överbelasta i onödan. Genom att erbjuda andra kommuner, inte minst Malmö och Helsingborg, att förmedla bostäder åt våldsutsatta kvinnor i akut behov av en trygg bostad skulle Landskrona kunna bli Sveriges första kvinnofridskommun, säger han och avslutar,
– Det går att göra politik – det går att lösa problem. Bara det finns en vilja.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser