Annons

Landora Färg har fått ny partner

Den 28 februari gick Landora Färg AB och färgproducenten Colorex Sweden AB med tillhörande dotterbolag, ihop under Landoras nuvarande ägare Limhamnshusgruppen. Tillsammans bildar man en stark aktör med stora tillväxtmöjligheter på marknaden för färg och trävårdsprodukter.
– Det är en satsning som ger oss en stark och tydlig position på marknaden. Våra affärsområden kompletterar varandra och inkluderar både den svenska och europeiska marknaden, liksom proffs- och hemmafixarsegmenten, säger Per Skånberg, VD på Landora Färg AB.

I Sverige sticker Landora och Colorex ut som privata, resursstarka färgproducenter på en marknad som domineras av stora, globala företag.
– Vi är båda specialister på färgtillverkning för egna varumärken och sammanslagningen gör oss till en självklar partner för konceptutveckling. Vare sig du är måleriaktör, bygghandlare eller detaljhandelskedja, avslutar Per Skånberg.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser