Annons

Stad och polis ser över samarbetet

På fredag påbörjas arbetet med att ta fram en ny överenskommelse om samverkan mellan Landskrona stad och polisen.
– Utifrån en aktuell problembild ska vi enas om vad vi tillsammans ska prioritera under 2015/2016, säger trygghetssamordnare Annika Wågsäter.

Landskrona var först i Sverige med att ta fram en överenskommelse om samverkan för ökad trygghet. Många kommuner har nu följt efter. Att arbeta med överenskommelser har gett såväl nytänk som långsiktighet i det brottsförebyggande arbetet och i den interna skaderapporteringen återfinns mycket glädjande siffror när resultatet för 2013 sammanfattas. Inbrotten och skadegörelsen på stadens fastigheter har minskat med cirka 40 % i jämförelse med tidigare år.

Annons
 

– Under de senaste åren har det genomförts stora skadeförebyggande insatser som nu givit resultat, säger Håkan Nilsson, säkerhetschef Landskrona stad.
– De insatser som vidtagits har varit allt från översyn av yttermiljön och bevakning till lås och larm.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser