Annons

Det blir en klaffbro över Nyhamnen i år

Nu står det klart att gång-och cykelbron som ska knyta ihop Nyhamn med Jönsaplan byggs i år.
– Den kommer att produceras i år. Jag vågar inte precisera mer än så, samtidigt har jag då tagit i ordentligt, säger Thomas Lehrecke chef på teknik- och serviceförvaltningen.

Förvaltningen kommer nu att gå ut med en upphandling.
– Vi beräknar att en öppningsbar bro, kommer att kosta sex miljoner kronor, säger Thomas Lehrecke och berättar samtidigt att bron får ett öppningsmått om 5,5 meter.
– Det innebär att Räddningsbåten, som inte får vara beroende av eventuella strömavbrott och fördröjning av broöppningar, kommer att förtöja vid en ny flytbrygga söder om bron. Dessutom kommer större båtar som turfiskebåtarna att flytta ut från Sockerbrukskajen till Östra Nyhamnskajen, det vill säga längs med Hamngatan, förklarar  Thomas Lehrecke.

Annons
 

Nyhamnsområdet som nu står färdigt påbörjades redan 2004 och redan vid byggstart har det pratats om någon form av bro som skulle knyta bostadsområdet närmre centrum  Nyhamn består av 225 lägenheter och bebos idag av cirka 350 invånare.

För att minska trycket på biltrafik till och från Nyhamnsområdet och för att uppnå Skånetrafikens målsättning om att boende i centrum ska ha max 400 m till hållplats, byggs nu den öppningsbara bron över hamnbassängen i Södra Långgatans förlängning för att knyta an direkt till Badhusgatan. Närmsta hållplats kommer att bli Sofia Albertina som trafikeras av linjerna 1,3,5 och 220.

– Brons funktioner och utseende har vi hämtat inspiration av i Tuborg hamn. På platsen dit färjorna gick en gång finns idag en småbåtshamn, berättar Thomas Lehrecke och ger en del teknisk specifikation.

Bron blir cirka 33 meter lång och kommer att ha en fri brobredd av 4,0 m. När bron är öppen kan båtar med mindre bredd än 5,5 meter passera. När bron är stängd kan, vid normalvattenstånd, båtar med höjd mindre än 1,8 meter passera.

Blir det som i Barcelonas gigantiska småbåtshamn, att bron kommer att stå öppen i tio minuter varje heltimme?
– Nja hur det blir med den saken vet jag inte riktigt idag. Bron kommer att manövreras av båtar som förtöjer vid manövreringsplats och där sker identifiering med en kod, säger han och förklarar att båttrafiken sedan trafikregleras med ljussignal och gång- och cykeltrafik regleras med bomfällning, ljud- och ljussignal.


Briggen Tre Kronor kommer inte att kunna lägga till vid Stadshuskajen i framtiden. Likaså kommer fiskebåtarna att få lägga till längs med Hamngatan i framtiden. Inga båtar breddare än 5,5 meter kommer att kunna gå in i den inre marinan när nya bron är på plats.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser