Annons

Nya ägardirektiv för Ventrafiken klubbade i kommunfullmäktige

Det blev en lång debatt när politikerna i kommunfullmäktige skulle ta beslut om nya ägardirektiv för det kommunägda Ventrafiken AB. Efter votering beslutades att de ägardirektiv som kommunstyrelsen föreslagit och som vi skrivit om tidigare, skulle antas.

Det var många som ville säga sitt när Ventrafikens nya ägardirektiv skulle klubbas vid kommunfullmäktigemötet på måndagskvällen. Allt var i sin ordning förutom att Socialdemokraterna ville, i ett ändringsyrkande, att Ventrafikens nytillträdda styrelses önskemål om att få 13,5 miljoner kronor i bidrag av kommunen istället för föreslagna 10,5 miljoner, skulle tillgodoses.
Men inte ens de tre miljonerna var särskilt omdebatterade. Istället gällde den långa diskussionen om de extra miljonerna skulle betalas ut direkt eller eventuellt vid ett senare skede. Knutpunkten i hela diskussionen rörde alltså förtroendet för den nytillträdda styrelsen.
– Först sparkar man en styrelse och tillsätter en helt ny och mycket kompetent sådan. Sedan ber man dom räkna på hur mycket det tror kommer att krävas för att driva linjen mellan Ven och Landskrona. När då den helt eniga styrelsen säger att det kommer att krävas 13,5 miljoner så säger treklövern tillsammans med Sverigedemokraterna nej. Jag ser det som att man då inte visar den nya styrelsen något som helst förtroende, menade Niklas Karlsson (S) och fick medhåll av sina partivänner.

Annons
 

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) försvarar beslutet med att 10,5 miljoner är ett första utlägg och skulle det senare visa sig behövas någon eller några miljoner extra så skulle det säkert inte stöta på hinder att de också skulle beviljas.
Sverigedemokraternas Stefan Olsson ville också ha mer på fötterna innan några extra pengar utöver de 10,5 miljonerna skulle godkännas.
– Vi har ju inte sett en enda motivering till de extra tre miljonerna. Inte en enda siffra har vi fått presenterade för oss. Och innan vi får det så vill inte jag ge ut några extra pengar, sade han och Niklas Karlsson kontrade.
– Där har vi det med förtroendet. Om den nya styrelsen nu säger att de behöver 13,5 miljoner i stället för 10,5, ska vi inte lita på det då? Det gör jag. Styrelsen har mitt fulla förtroende men uppenbarligen har de inte ert, sade han.
– Jag har visst förtroende för styrelsen men jag vill se vad de tre miljonerna ska gå till. Som det är i dagsläget så har vi bara fått summan och inget annat, upprepade Stefan Olsson.

Från vänsterpartiets sida sluggade man inte bara mot treklövern och Sverigedemokraterna.
– Jag tycker att Socialdemokraterna ska vara försiktiga med att tala om att de har fullt förtroende för den nya styrelsen. De har skrivit på de nya ägardirektiven med alla de krav som ställs. Det enda som skiljer dom från treklövern och Sverigedemokraterna är de tre miljoner kronorna. Från vår sida sett hade det varit bättre om linjen drivits helt i kommunal regi och inte i något bolag som ska ta hem vinster. Hade det varit helt kommunalt så hade trafiken för venborna och turisterna varit säkrade. Därför yrkar vi på avslag på hela förslaget, sade Henning Süssner Rubin.

När frågan till slut debatterats färdigt voterades det och kommunstyrelsens förslag fick 30 röster mot socialdemokraternas 18. Tre ledamöter valde att avstå att rösta. Socialdemokraterna lämnade in en skriftlig reservation.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser