Annons

KS vill sälja venbåtar och danskt dotterbolag

I de nya ägardirektiven för det kommunägda Ventrafiken som kommunstyrelsen klubbade genom på onsdagen framgår att rederiet ska fokusera på trafiken mellan Landskrona och Bäckviken med oförändrad turtäthet. Dessutom togs beslut att bolaget ska sälja dotterbolaget Hven-Trafikken Aps så att linjen Köpenhamn-Ven kan upprätthållas av annan part. Klart är också att rederiet ska sälja M/S Jeppe och M/S Norreborg för att få in pengar och samtidigt spara in på kostnader för underhåll med mera. Det slutgiltiga beslutet tas av kommunfullmäktige.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser