Annons

Ventrafikens nya styrelse får inte utökat stöd av KS

Efter en ekonomisk genomlysning av Ventrafikens ekonomiska situation beslutade den nytillträdda styrelsen i enighet att yrka på ett utökat driftbidrag på tre miljoner kronor. Men när ärendet kom upp i kommunstyrelsen på onsdagen så röstade den styrande treklövern med stöd av Sverigedemokraterna för att rösta mot begäran. Socialdemokraterna ville dock bevilja önskemålet om utökat anslag. Nu är det upp till kommunfullmäktige att ta det slutgiltiga beslutet.

Socialdemokraterna yrkade på att bidragsnivån till Ventrafiken ska vara 24 miljoner kronor istället för som i förslaget 21 miljoner kronor.
– Vi finner det mycket märkligt att man kör över en enig styrelse som precis börjat arbeta och det när man som bäst behöver arbetsro, betonar Lars Svensson (S).
– Men vi förlorade omröstningen med åtta mot fem eftersom Sverigedemokraterna valde att än en gång stödja Treklövern.

Annons
 

Enligt de ekonomiska ramar som finns kommer det framtida stödet till Ventrafiken att ligga på 21 miljoner kronor fördelat på 10,5 från Region Skåne och lika mycket från kommunen.
Till bilden hör att Ventrafiken tvingas betala tillbaka stora delar av det årliga driftbidraget i form av hyra för den nya båten, fyra miljoner kronor, lokalhyra på två miljoner och kostnader för infrastruktur i form av bland annat nya kajer med 3,7 miljoner.
Det innebär att kommunen tar tillbaka 9,7 miljoner kronor av de 10,5 som lämnas i bidrag.
– Det visar bara hur illa ekonomiskt skött RTI-projektet är och uppenbarligen vet den vänstra handen inte vad den högra gör när kommunen tar tillbaka en så stor summa av driftbidraget, förklarar Lars Svensson.
– Förtroendet för vårt arbete från kommunledningens sida känns definitivt inte helt perfekt, förklarar Anders Karlsson (S), styrelseledamot i Ventrafiken.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser