Annons

Minister föreläste om välfärd

Naturvetarna i klass Na12 på Gullstrandsgymnasiet fick en något annorlunda lektion i samhällskunskap när socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) gästade klassen.
– Lite har vi förberett eleverna för besöket, berättade lärare Joakim Eringmark innan det var dags för Ulf Kristersson att föreläsa på temat Välfärd 100 år.
– Inget politiskt parti kan ta åt sig äran av att ha skapat den svenska välfärden, här har vi alla bidragit, poängterade han och lyfte fram tre politiska förebilder i form av den socialdemokratiske socialministern Gustav Möller som enligt NE kom kom att kallas Social-Sveriges skapare.
Möllers namn är förknippat med semesterlag, folktandvård, allmänna barnbidrag, allmän folkpension, obligatorisk sjukförsäkring och en social bostadspolitik.
Ellen Key, författare, pedagog och kvinnosaksideolog som bland annat kämpade för kvinnlig rösträtt och Gösta Bagge, högerpolitiker och nationalekonom, som bland annat var initiativtagare till Socialinstitutet i Stockholm och som i egenskap av ecklesiastikminister i samlingsregeringen under andra världskriget 1940 tillsattes en skolutredning om framtidens skola.

Och just skolan och dess framtid var anledningen till besöket och Ulf Kristersson betonade också skolans betydelse för ungdomens framtid.
– Det är i längden ohållbart att elever lämnar skolan utan fullständiga betyg, sade ministern men någon patentmedicin på hur man skall lösa problemet med att var fjärde elev lämna grundskolan utan fullständigt betyg hade han inte.
– Det är viktigt för eleverna att klara grundskolan annars blir det svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Annons
 

Och att arbetsmarknaden i Landskrona är tuff visar inte minst Arbetsförmedlingens senaste statistik, en redan rekordhög arbetslöshet har ökar jämfört med för ett år sedan. I Landskrona var totalt 4731 öppet arbetslösa eller i åtgärd, motsvarande siffra för unga i åldrarna 18 till 24 år var 919 personer. En rekordhög siffra.
– Några specifika åtgärder för Landskrona har jag inte, men det är viktigt att man är beredd att ta de jobb som erbjuds och att man som arbetslös är beredd att flytta dit där jobben finns, menade Ulf Kristersson.

Och med tanke på skolans nu så välkända problem är det kanske dags för en ny omfattande utredning i stil med en som Gösta Bagge tog initiativ till för snart 75 år sedan. Även då befann sig den svenska skolan i en djup kris.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser