Annons

Öresundsteaterns bidragsansökan återremitterad

För att Öresundsteatern ska få till sitt nya sommarprojekt Lappkaravanen har man sökt kommunalt bidrag på 1,5 miljoner kronor. 500 000 kronor av dessa skulle komma från kulturförvaltningen men på onsdagens möte i kulturnämnden tog man inget beslut i frågan. Ärendet återremitterades istället och lär komma upp på bordet vid nästa månads möte.
– 500 000 är en tredjedel av vår budget och därför måste vi titta noga på detta. Vi vill undersöka vad det innebär för Öresundsteatern och dess produktion om de får avslag från oss, säger Gunlög Stenfeldt, (FP) ordförande i kulturnämnden.

Föreställningen har getts namnet Lappkaravanen. Pjäsen baseras inte på en befintlig berättelse utan skall grundas på de dokument och undersökningar som behandlar ett fenomen under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, när det som då betecknades som exotiska minoritetskulturer visades upp under cirkusliknande former i Europas större städer. Öresundsteatern motiverar projektet med att man vill följa upp framgångarna från föreställningen Bara en berglärka från sommaren 2013.
– Jag ställer mig skeptisk till att bevilja ett bidrag på en halv miljon av flera anledningar, säger fritid- och kulturförvaltningens chef Göran Nyström.
– Det finns en hel del frågetecken, bland annat den korta tiden de har på sig att skriva klart manus. Dessutom finns det inga beslut från de externa institutioner man lämnat ansökningar hos. Möjligheten att realisera projektet måste därför vara mycket osäker, säger Göran Nyström och ifrågasätter också lämpligheten att en förening ges så stort stöd mer än en gång.
– Om det finns en vilja från Landskrona stad till en årligt återkommande sommarteater med en bidragsbudget på 1,5 miljoner, så borde det kanske vara föremål för en upphandling. Det är inte alls omöjligt att det skulle väcka intresse från flera professionella ensembler.

Annons
 

Den resterande miljonen i det önskade kommunala bidraget ska sökas i kommunstyrelsen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser