Annons

Träd tema på KulturTorsdag

”Tankar om träd” är ett projekt kring människors förhållanden till träd och namnet på det föredrag du kan lyssna till på museet på torsdag klockan 18.30. Föredraget hålls av etnologerna Charlotte Hagström och Carina Sjöholm.

Hösten 2005 genomförde Folklivsarkivet tillsammans med Parkkontoret, Helsingborgs stad, och Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp en dokumentation av människors förhållande till träd. Bakgrunden var ett trädplanteringsprojekt i Helsingborg som tillkommit då staden drabbats av almsjuka och man tvingats fälla 6000 träd. Invånarna fick möjlighet att bli ”trädgivare”, det vill säga köpa ett eget träd som planterades på kommunal mark. Syftet med dokumentationen var att samla berättelserna om varför man valde att bli trädgivare, något som det visade sig finnas många olika orsaker till. Berättelserna om träd delades in i fyra teman: Träd och trygghet, Träd och tillhörighet, Träd och tvister samt Träd som ting.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser