Annons

Pedagoger och chef fick stipendier

Vid en ceremoni på Stadshuset fick två av stadens pedagoger samt en förskolechef stipendier på 10 000 kronor vardera för sitt arbete med att utbilda och stötta skolungdomar.

Karin Isgren är vårdlärare vid vuxenutbildningen och hon fick stipendiet med motiveringen ”Karin Isgren arbetar alltid med elevens bästa i centrum. Hon ser till att alla elever lyfter sig kunskapsmässigt, ökar sitt självförtroende och utvecklas som individer. Hon söker ständigt nya nätverk för att utbyta erfarenheter.”

Annons
 

Linda Narfeldt är lärare i årskurs 7-9 vid Glumslövs skola och såhär låter motiveringen till att hon fick stipendiet. ”Linda Narfeldts värdegrundsarbete präglar all hennes undervisning. Hon arbetar aktivt och varierat utifrån individerna och gruppen för att skapa respekt, trygghet, ansvar, arbetsglädje och livsglädje. Genom att variera sina metoder, arbetssätt och arbetsformer med utgångspunkt från elevernas intresse och vardag skapar hon engagemang och motivation för sina elever.”

Den tredje som fick stipendium var Christine Rosendahl, förskolechef på Svarvarens förskola, med motiveringen. ”Christine Rosendahl har ett tydligt och genomtänkt ledarskap. Hon har en stor förmåga att dela ut ansvar, har en helhetssyn på uppdraget och sätter alltid barnens bästa i centrum. Christine har antagit utmaningen att leda och vidareutveckla en för henne ny enhet i staden, vilket stärker utvecklingen av stadens förskoleverksamhet.”

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser