Annons

Campingen heter nu Strandbyn

”Ända in i kaklet”, var socialdemokraternas och moderaten Marko Huttunen taktik när de igår argumenterade för att fullmäktige skulle avslå detaljplanen för Strandbyn (del av Borstahusen 1:1.) Majoritetens taktik var den motsatta. Här skulle endast bifallas KS förslag, helst utan någon form av debatt, något som fick meningsmotståndarna att spetsa sina argument rejält. Nu räckte detta inte. Efter votering kunde röstsiffrorna räknas samman till 30-20 och därmed kan byggherrarna ge i uppdrag åt sina arkitekter att på allvar börja rita på husen som ska fylla den gamla campingen och kvarteret norröver.

Strandbyn som nu åter hamnade på fullmäktiges bord skedde efter en återremiss där inte minst skadorna på strandlinjen efter höstens kraftiga stormar oroat en del ledamöter. Stadsbyggnadsförvaltningen hade därför låtit företaget DHI skriva ett utlåtande vad gäller stormar och framtida höga vattenstånd. Något som ledamöterna inte vidrörde vid måndagens debatt utan denna kom snarare åter att hamna där den så många gånger tidigare varit.

Annons
 

Först ut var Roy Wernberg (S) byggnadsnämndens 2:e vice ordförande som åter talade om inskränkningar i landskronabornas gemensamma rekreationsområde där de nya fyravåningshusen längs Strandvägen dessutom kommer skymma sikten från Ulkavallen mot sundet och Ven. Därtill gav han flera förslag på var han tyckte det bör byggas. På detta sade Torkild Strandberg (FP):
– Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Marko Huttunen (M) som med största sannolikhet gör sin sista period som moderat ledamot i KF, talade fritt ur hjärtat, utan vare sig manus eller stödord. Utstött ur sitt parti, passade han på att tala om utslagning och utanförskap.
– Här hjälper inga nya bostäder på campingen, menade han som dock främst efterlyste ett ekonomiskt underlag så att ansvarsfulla beslut kunde fattas i frågan.
– Trots upprepade förfrågningar, allt sedan vi antog planprogrammet för norra Borstahusen, har vi, kommunens högsta beslutande församling, inte fått se några siffror, poängterade han och gjorde jämförelser med Ventrafikens havererade ekonomi.
– Och då ska vi ha klart för oss att detta är större än Ventrafiken. Varför visar ni inga siffror på detta, upprepade han och påminde att frågan nu är på detaljplanenivå och att kravet därför torde vara rimligt.
Svar uteblev.

Socialdemokraterna försökte förgäves påtala att det funnits en avvikande mening hos Länsstyrelsen och Roy Wernberg viftade med den tunga luntan som utgör detaljplanen och undrade försynt varför denna avvikande mening från en av de fyra handläggarna inte funnits med i handlingarna tidigare. Han dristade sig rent av att kalla detaljplanen för ”ett horribelt förslag” och undrade om de som gjort den ens satt sin fot i Borstahusen.

Fler socialdemokrater följde i talarstolen. Lars Wallsten försökte med räkneexempel förklara att projektet redan låg massor av miljoner back och att det kommer att ta längre tid än KF-ledamöterna anar innan det ens når ett nollsummespel.

Så långt komna var adrenalinet högt i salen och Torkild Strandberg beskyllde Lars Wallsten för att ha beställt M/S Uraniborg varpå ordförande Lennart Söderberg slog klubban i bordet och manade till eftertanke vad frågan egentligen handlade om. Varpå Lars Wallsten fick lämna talarstolen utan att få försvara sig mot den eventuella båtbeställningen.

Torkild Strandberg (FP) försökte lugna alla som oroade sig för ekonomin med att det dagligen ringer folk som vill ställa sig i kö för en tomt på området.
– Absurt, ansåg Marko Huttunen och menade att Torkilds löfte i talarstolen om några dagliga telefonsamtal var ett undermåligt beslutsunderlag.
– Det är brist på demokrati och insyn, poängterade Lars Svensson (S)

På detta begärde Björn O Persson (M) ordet.
– Jag yrkar bifall till förslaget, sa han.

Och så blev det.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser