Annons

Föredrag om skrämmande tider i Landskrona

Ett föredrag med Landskrona i centrum hölls i veckan på Riksarkivet i huvudstaden. Det var författaren Eva F. Dahlgren, som berättade om arbetet med sin bok ”Fallna kvinnor” med undertiteln När samhällets bottensats skulle lära sig veta hut.

Att denna bok överhuvudtaget kom till beror på att författaren i samband med att hon skrev sin förra bok ”Farfar var rasbiolog” i sitt forskande stötte på ett fotoalbum med nakna kvinnor i rasbiologiska institutets arkiv i Uppsala. Det var bilder på ”undermåliga” kvinnor på Statens tvångsarbetsanstalt i Landskrona, där landets prostituerade kvinnor spärrades in på 1920- och 1930-talen.

Annons
 

Boken ger en skrämmande syn på människovärde och författaren ger en intressant inblick i den tidens människosyn och önskan att dela in medmänniskor i mer eller mindre nedvärderande grupper.

Varannan söndag kom ett tåg med prostituerade och ”lösdrivare” från Stockholm, men även landsortsstäder, till Landskrona vilket var ett stort folknöje framför allt för dess manliga befolkning, som samlades vid järnvägsstationen för att se den avslutande transporten till Citadellet, som var landets enda tvångsarbetsanstalt.

Eva F Dahlgren har speciellt följt det hårda livet för två kvinnor, som fanns i fotoalbumet och deras tid i Landskrona, som knappast gav några pluspoäng åt vår stad i eventuella dagböcker.

Något av det mest skrämmande i föreläsningen var att det inte var särskilt längesedan tvångsarbetsanstalten drev sin verksamhet.  Författaren kände till att flera kvinnor, som varit intagna i Landskrona, levde så sent som på 1980-talet.

Materialet i boken gav också uppslaget till pjäsen ”Bara en berglärka”, som visades på Citadellområdet under det gångna jubileumsåret.

En grupp medlemmar från FLIS representerade det lokala intresset vid föreläsningen och hade ett intressant samtal (inklusive boksignering) med författaren efter föreläsningen.

FOTNOT: FLIS är förkortningen för Föreningen Landskroniter i Stockholm. Föreningen firar i år sitt 80-årsjubileum.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser