Annons

Staten sviker Ventrafiken menar S

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) fick nyligen en fråga från riksdagsman Anders Karlsson (S) om Ventrafiken kan komma i fråga för statligt stöd. Nu har svaret kommit och den korta varianten är ”Nej, det låter sig inte göras”.

Det längre svaret från ministern lyder:
Som Anders Karlsson sedan tidigare vet, är det inte möjligt att ge statliga bidrag till driften av Ventrafiken. Det finns statliga bidrag för drift av enskilda vägar som även ges till vissa enskilda färjor. Sådana bidrag kan inte komma i fråga för Ventrafiken, eftersom denna färjeled är en allmän färjeled, inom ett kommunalt väghållningsområde där Landskrona kommun är väghållare för allmänna vägar, skriver ministern i sitt svar.

Annons
 

För sådana så kallade statskommunala vägar fanns det tidigare särskilda bidrag för drift och underhåll men det systemet upphörde 1993 då dessa bidrag samordnades i det generella bidrag som kommunerna får från staten, upplyser Catharina Elmsäter-Svärd och understryker att det är väghållaren, det vill säga  Landskrona kommun som ansvarar för att en fungerande färjetrafik till och från Ven upprätthålls.
–  Därmed är det också Landskrona som ytterst har att lösa de ekonomiska frågor som Anders Karlsson tar upp i sin fråga, svarar hon och menar att kommunen är i sin fulla rätt att ta ut avgifter för begagnandet av färjeleden Landskrona-Ven. Samtidigt påminner infrastrukturministern att staten redan stöttat trafiken till och från Ven genom att medfinansiera investeringar ibland annat färja och terminaler med 50 procent och att Landskrona därmed fått 131,1 miljoner kronor fram till och 2013.
 
Frågeställaren menar att staten smiter från sitt ansvar.
– För kommunen är detta något av ett moment 22, först beviljar staten stöd till en på tok för stor investering och smiter sedan från ansvaret för de ökade driftskostnaderna som försatt bolaget i ekonomisk kris, säger Anders Karlsson.

– Vi socialdemokrater varnade för denna utveckling redan när beslutet togs i kommunfullmäktige, men Treklövern drev igenom investeringarna med stöd av Sverigedemokraterna. Frågan nu är om och hur kommunledningen kommer att förmå Alliansregeringen att ta sitt ansvar, poängterar Anders Karlsson och förklarar samtidigt att det finns skäl att närmare studera alternativa lösningar för Ventrafiken i framtiden.

– Vi kommer från vår sida att fortsätta arbetet med att hitta lösningar för Ventrafiken som gynnar såväl Venborna som skattebetalarna i kommunen, avslutar Anders Karlsson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser