Annons

Landskrona tacklar den segregerade skolan bäst

I en ny rapport jämför Skolinspektionen hur 30 kommuner lever upp till skollagens krav om att resurser och insatser ska fördelas efter barnens olika förutsättningar och behov. Tillsammans med Kalmar kommun kan Landskrona stad slå sig för bröstet, då man enligt inspektionens rapport visar på bäst resultat. Strategin med en medveten styrning av resurserna till elever som bäst behöver det har gett effekt på skolresultaten.

Skolinspektionen har granskat hur kommunerna arbetar med att fördela sina resurser så att segregationens negativa effekter för resultaten i skolan kan motverkas. De har i granskningen funnit att en övervägande majoritet av de granskade kommunerna kan förbättra sina strategier för att motverka segregationens negativa effekter inom förskola, grundskola och fritidshem. Två kommuner i granskningen, Kalmar kommun och Landskrona stad, är de enda där Skolinspektionen inte funnit skäl att peka ut några särskilda utvecklingsområden.
– Det känns fantastiskt bra att Skolinspektionen lyfter fram Landskrona som exempel på en av två kommuner i landet som har en resursfördelning värd namnet, som ser till så att de med störst behov i skolan får mest. Jag är väldigt stolt över att få vara med och göra skillnad, säger Lisa Flinth (FP), utbildningsnämndens ordförande.

Skolinspektionen noterar även att det i Landskrona finns ett  försök att effektivisera modersmålsundervisningen.
– Där sker all modersmålsundervisning efter skoltid från och med höstterminen 2012. Företrädare för kommunen beskriver att detta arbetssätt leder till att modersmålslärarna i ökad utsträckning finns tillgängliga under skoldagen för att ge studiehandledning. Modersmålslärarna kan på detta sätt ingå mer i skolans arbetslag och finnas på plats i klassrummet, vilket underlättar deras planering och samarbete med ämneslärare och klasslärare, vilket i sin tur ger förbättringar för eleverna. Företrädarna för kommunen berättar även att modersmålsläraren sparar tid genom att inte behöver förflytta sig så ofta mellan olika skolor, står det att läsa i rapporten.

Annons
 

Det samarbete som Landskrona har i projektform med Helsingborg lyfts också i rapporten.
– Exemplet Landskrona kommun illustrerar hur en kommun genom en bred och långsiktig satsning för att utveckla verksamheten tycks kunna vända en negativ trend och öka måluppfyllelsen, skriver Skolinspektionen vidare i sin rapport och ger några exempel på komponenter i Landskronas strategi som man ser positivt på. Dessa är: 

 • Resursfördelningssystem som tar hänsyn till elevernas förutsättningar.
 • Genomtänkt mottagande av nyanlända barn och elever med noggrann kartläggning och uppföljning av kunskapsutvecklingen.
 • Mobilisering av flera olika kommunala förvaltningar till stöd för skolan.
 • Samverkan med andra kommuner, region Skåne, universitet och högskola.
 • Metodutveckling med forskarstöd i skolornas inre arbete.
 • Program för elever från missgynnade hemförhållanden.
 • Satsningar på att informera och stärka föräldrar.
 • Lönesatsningar på skickliga lärare.
 • Nya arbetstidsavtal för organisationsutveckling.
 • Fysiska förändringar av skolor och upptagningsområden.
 • Satsning på extern utvärdering av program och metoder med hjälp av forskare.

Ta del av rapporten i sin helhet (PDF)
http://www.skolinspektionen.se/Documents….

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser