Annons

Torkild om turerna i rederiet

När fullmäktige sammanträder måndagen den 27/1 ska nya ledamöter och en ordförande väljas för det nu styrelselösa Rederi AB Ventrafiken. Moderaterna har kanske den knepigaste sitsen då dessa har att utse en ny ordförande efter Leif Thorsell. Partiets ordförande Erik Raita ville inte uttala sig i frågan vem man tänker föreslå på den minst sagt heta posten. Enligt uppgifter till Landskrona Direkt så är Björn Falk, VD för Samres AB och med förflutet som ordförande för Länstrafiken Malmöhus, ett starkt kort att spela ut.
– Jag kan inte kommentera det.  Det kommer ett pressmeddelande inom kort, säger Erik Raita.

Frågan är hur det rent praktiskt ska gå till att tillsätta en ny styrelse?

– Det kommer att ske under valärenden på kommande fullmäktige, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP).

Är partierna medvetna om detta?

– Ja, absolut.

När kallas det till extra bolagsstämma och vem gör detta nu när det inte finns en styrelse?
– Jag kan inte formalia i frågan. Hör med kansliet, svarar Torkild Strandberg.

Annons
 

Kanslichef Stefan Johansson, hänvisar i sin tur till den juridiska avdelningen men säger samtidigt:
– I normalfallet ligger det på VD att kalla till bolagsstämma men nu är det en extra bolagsstämma som ska till så vi måste undersöka saken, säger han, väl medveten om att det är bråttom att få namnen på de nya styrelsemedlemmarna på plats hos Bolagsverket för att undvika likvidation av bolaget.

Vid torsdagens KS-möte beslutades utöver entledigande av styrelsen också att uppdra åt stadsledningskansliet att ta fram nya ägardirektiv utifrån att bolaget ska fokusera på trafiken mellan Landskrona och Bäckviken.
– Direktiven ska sedan gå till KS och KF för beslut. Så de nya styrelseledamöterna kommer inte att kunna få dessa innan de tillträder. Möjligtvis ett utkast, säger Torkild Strandberg.

Bolaget hade tidigare ett underskott på 8,5 miljon kronor,  lägg därtill den avskedade VD:ns avgångsvederlag så är summan nu uppe i drygt 10 miljoner. 
Vilka garanter får den nya styrelsen?
– Vi har sedan tidigare redan gått in och lovat bolaget förlusttäckning för 2013, säger Torkild Strandberg och svarar på följdfrågan innan den hinner komma.
– Och skulle det behövas även 2014, så är det ett nytt ärende.

För att komma tillrätta med problemen har det diskuterats allt från taxehöjningar, försäljning av båtparken, personalneddragningar, slopande av kafeteria, indragen Köpenhamnstrafik, etcetera.
Frågan är vilka omstruktureringar som måste till?
– Det är en uppgift för styrelsen. Deras första uppgift blir att hitta åtgärder för att få ekonomin i balans. Om det sedan dröjer till sommar eller tar längre tid, kan jag inte sitta här och svara på idag. Det viktiga är att börja vidta åtgärder, poängterar Torkild Strandberg.

Kommunstyrelsen beslutade att man parallellt med omstruktureringen bör möjliggöra en upphandling av en extern entreprenör med erfarenhet av färjestrafik att driva trafiken.
Vad gäller, ska Ventrafiken upphöra?
– Nja… det återstår att se. Möjligen kommer Ventrafiken att upplösas som självständig entreprenör. Vad konsekvenserna blir vet vi inte idag, menar Torkild Strandberg.

Vilka garantier kan du ge till resenärerna för att inga ingrepp sker i den avtalade turlistan och turtätheten?
– Hela ambitionen är att detta gäller och min ståndpunkt är att turtätheten ligger fast. Skulle det sedan innebära att man under sommarmånaden vid behov utökar till tio-elva turer istället för dagens nio, så må det vara hänt. Liksom att det skulle kunna bli åtta vid något annat tillfälle.

Ansvarsfrågan kommer vi knappast ifrån. Taktiken från stadsledningen har varit att smeta ut denna jämt över VD och styrelse utan att kritisera sig själva. Beställningen av ny färja, flytt och ombyggnad av kajer, nybyggnad av resecentrum är beslut tagna över VD:s och styrelses huvuden. Dessa har Ventrafiken i och för sig inte behövt betala utan kostnaden på 279,2 miljoner har kommunen och Trafikverket svarat för. Det har samtidigt inneburit betydligt ökade driftskostnader för bolaget. Den avgående styrelsen säger att investeringarna medfört ökade kostnader på sammanlagt  14,5 miljoner årligen. Ägarbidraget har under denna tid ökat med 7,8 miljoner. Ett underskott på 6,7 miljoner således. Vem bär ansvar för de ökade driftskostnaderna?
– Det gör beställaren. Bolaget har samtidigt kompenserats för detta. Vi har nyligen omförhandlat med Region Skåne och sett till att bolaget fått ökade bidrag. Att Ventrafiken  sedan inte redovisat det ekonomiska underskottet som det sett ut i verkligheten för oss, faller på VD och styrelse. Vi har bett om att få se en plan för att få bolagets ekonomi i balans. Detta har man ignorerat.

Tror du att det är ekonomiskt möjligt att driva Ventrafiken enbart på inkomster från  biljettintäkterna samt de bidrag som nu ges av kommun och region?
– Ja, jag tror det är möjligt.

Avslutningsvis, fick vi tips av en resenär att hans utgångna 10-kort klarade sig genom scannern häromdagen. Hur reagerar du på en sådan uppgift och när får vi ett slut på eländet och förtroendet för Ventrafiken kan återupprättas?
– Angående biljettsystemet så förutsätter jag att det är åtgärdat och att detta du nämner var en ytterst tillfällig lapsus. Förhoppningsvis ska det gå ganska fort att återupprätta förtroendet för bolaget. Det görs i det vardagliga arbetet där personalen visar på god attityd och inställning gentemot passagerarna, avslutar Torkild Strandberg.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser