Annons

Staden på rätt väg för att komma åt hemlösheten

Regeringen beslutade i december 2011 att tillsätta Michael Anefur som hemlöshetssamordnare. Det blev besök i 45 kommuner, bland annat Landskrona. Hans uppdrag var att ge stöd till att skapa en långsiktigt hållbar struktur och fungerande rutiner i arbetet med att motverka hemlöshet. Vid första besöket hittade han fem punkter på vilket Landskrona kunde bli bättre och då han kom tillbaka på tisdagen kunde han konstatera att kommunen var på rätt väg för att komma åt hemlösheten.
– Man kan säga att tre av de fem av punkterna är genomförda eller på god väg att bli det, säger han efter att ha träffat såväl socialtjänst som politiker.
– Man har utvecklat rutiner vad gäller vräkningar samt utvecklat samarbetet mellan kommun och fastighetsägare. Dessutom håller man som bäst på med att se över så att samtliga hyresvärdar har samma regler för andrahandskontrakt. Det vill säga att det bör inte finnas några större skillnader på hur ett andrahandskontrakt blir ett ordinarie om du bor i en kommunalägd bostad eller en privatägd. Vad jag fortfarande saknar är att man fastslår övergripande stadgar i kommunfullmäktige samt att man anammar principen ”bostad först”.

Att landets socialtjänster står inför en svår situation råder det ingen tvekan om.
– Socialtjänsten kan egentligen inte göra något alls åt situationen som sådan. För att ha en bostad bör du ha en inkomst, alltså ett jobb och för att få detta så behöver du en utbildning. Och jobb och utbildning är inget som man kan göra något åt inom socialförvaltningarna, eller på individ- och familjeförvaltningen som det heter i Landskrona.

Annons
 

Att individ- och familjeförvaltningen inte legat på latsidan visar statistiken. 2012 blev sju familjer med fjorton barn vräkta och förra året var siffran nere på tre familjer med sex barn.
– Av dessa hade två familjer hittat nytt boende innan de blev vräkta och den tredje bor idag med ett andrahandskontrakt, säger Mikael Lindberg, verksamhetschef på individ- och familjeförvaltningen.
– Idag har vi 140 andrahandslägenheter i kommunen och 15-17 personer bor på så kallat akutboende, säger Mikael Lindberg och förklarar.
– Dessa är vad folk i gemene man kallar för hemlösa eftersom de inte har något tak över huvudet, bortsett från akutboendet. Men även här ser vi skillnader över tid. Antalet är ungefär det samman men de som bor på akutboende idag gör detta under kortare perioder än tidigare.

En stor skillnad idag är att man fått hyresvärdarna att höra av sig till individ- och familjeförvaltningen i ett tidigt skede.
– Tidigare kunde en hyresgäst ha missat sju eller åtta månadshyror innan hyresvärdarna slog lam och då var det ofta för sent. Nu hör de flesta av sig ganska omgående och då är det betydligt lättare att lösa situationen, säger verksamhetschefen.

Michael Anefur har tagit del av de tuffa krav som kommunens stadsutvecklingsbolag har där man bland annat kräver att en hyresgäst måste ha en fast inkomst för att få skriva på ett förstahandskontrakt.
– Det är bra att det finns tydliga regler. Då skapar man en debatt. Och jag hoppas att man kommer att ta åt sig av kritiken. Personligen tycker jag att försörjningsstöd ska räknas som en fast inkomst. Men jag vill poängtera att Landskrona inte på något vis är ensamma om detta. Jag skulle tro att siffran är 50-50 bland landets kommuner, uppskattar Michael Anefur som tror att Landskrona har potential att ytterligare förbättra statistiken bland de hemlösa.
Det som gör Landskrona sticker ut är att här inte är någon bostadsbrist. Dessutom är här en rimlig hyresnivå, säger hemlöshetssamordnaren som har drygt 20 kommuner kvar att träffa innan hans uppdrag är slutfört.
– Allt avslutas med att jag skriver en slutrapport och där kommer jag även att ge synpunkter på vad jag uppfattar har varit bra och även påpeka vad jag tycker kunde varit bättre.


Efter att ha lyssnat till stadens tjänstemän och politiker anser Michael Anefur att Landskrona är på rätt väg rätt väg för att komma åt hemlösheten.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser