Annons

Ventrafiken lyfts till ministernivå

Turbulensen kring Ventrafiken med skenande kostnader och styrelsekris har fått riksdagsman Anders Karlsson (S) från Landskrona att uppmärksamma infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) på problemen.
– Staten har lämnat bidrag till de omfattande investeringarna, men inte till driften, konstaterar Anders Karlsson som ställer en enkel fråga till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd för att få veta om Landskrona också kan få statligt stöd för Ventrafiken.

Riksdagsman Anders Karlsson upplyser infrastrukturministern om att Ventrafiken är ett helägt dotterbolag till Landskrona stad och att trafiken baseras på ett avtal med Landskrona stad som också lämnar driftsbidrag för viss del av verksamheten. Förutom stadens bidrag lämnar även Skånetrafiken ett årligt bidrag till rederiet för att man upprätthåller kollektivtrafiken med dagliga turer till och från Ven.
– Den borgerliga kommunledningen i Landskrona har försatt bolaget och Ventrafiken i ekonomisk kris. Styrelsen har avgått och fartygstrafiken pågår då på dispens från Transportstyrelsen, säger han vidare och hoppas på ett större statligt ansvar i frågan.
– Jag ser inte som en självklarhet att kommunen och regionen ensamma ska finansiera Ventrafiken och lösa dess ekonomiska problem. Staten borde kunna ta ett ansvar för Ven. Ett sådant ansvar tas på många håll via Trafikverket Färjerederiet, poängterar Anders Karlsson och ställer därför frågan till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd:
– Mot bakgrund av vilka fakta och argument kan/kan inte Landskrona få statligt stöd för Ventrafiken?

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser