Annons

Hela styrelsen kritisk mot utredningen

På torsdagen avgick vad som återstod av Ventrafikens styrelse med anledning av att kommunstyrelsen beslutat att entlediga den vid kommande kommunfullmäktigemöte. Innan dess riktade man dock stark kritik mot den rapport som KS bygger sitt beslut på. Kritiken från den nu avhoppade styrelsen är också stark mot kommundirektör Susanne Öströms tjänsteskrivelse.

Anledningen till avsättningen är att rederiets förluster skenat och att de styrande anser att styrelsen och rederiets VD, Magnus Anderson, inte gjort något för att förhindra raset. Den översyn som gjorts kritiseras nu hårt av den före detta styrelsen.

Annons
 

Kommunstyrelsen gav i höstas i uppdrag till stadsledningskontoret att göra en genomgripande översyn av Ventrafikens verksamhet. Detta med anledning av att Ventrafikens ekonomiska situation försämrats utan att styrelsen och VD vidtagit tillräckliga åtgärder för att få ekonomin i balans. Underskottet för 2013 beräknas hamna på 8,5 miljoner.
– Jag ser hela utredningen som ett sätt från kommunstyrelsen att smita från det ansvar man själv har. De vill lägga hela skulden på styrelsen och VD:n, säger den tidigare styrelseordförande Leif Thorsell.

Som ett svar på den utredning som gjorts och den tjänsteskrivelse som följde, har styrelsen sammanfattat en utförlig kommentar. Där står bland annat att läsa:
”Vi konstaterar att sällan har väl en utredning gjort bättre skäl för att kallas en ”baklängesutredning”. Med detta menas att slutsatserna är kända innan utredningen görs och att utredningen endast skall ge beställaren alibi för sin uppfattning om det som utreds.”

Den före detta styrelsen ifrågasätter även objektiviteten hos den konsult som sammanställt den rapport som kommunstyrelsen beställt.
”Kommunen använder en konsult som var en av de personer som tidigare i höstas sökte tjänsten som vikarierande VD i Bolaget men i slutskedet ej fick tjänsten. Konsulten anses vara objektiv men mot bakgrund av detta kan konsultens objektivitet mycket starkt ifrågasättas.”

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) tar inte åt sig av kritiken som riktas mot utredningen.
– I stora delar har jag ingen förståelse för deras kritik. Vi tar visst vårt ansvar. Vi har tagit emot löpande information om läget sedan i våras men det visade sig att verkligheten var en helt annan. De fick i uppdrag att vidta mått och steg men facit blev ett annat. Inga av de åtgärder vi ville se vidtogs, säger han.

Ladda ner och läs mer:

  • Rapporten gällande Ventrafiken som kommunstyrelsen beställt (PDF).
  • Tjänsteskrivelsen från stadsledningskontoret (PDF).
  • Ventrafikens avgående styrelses kommentarer till rapporten och tjänsteskrivelsen (PDF).
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser