Annons

Kommunledningen drar sig undan ansvaret menar S

Som vi berättat i annan artikel lämnade de tre socialdemokratiska ledamöterna i Ventrafiken idag in sin avsägelse till Landskrona stad och Bolagsverket. Upprinnelsen är att kommunstyrelsen idag beslutade att entlediga styrelsen i Rederi AB Ventrafiken från och med den dag kommunfullmäktige beslutar om val av nya ledamöter i bolaget, något som antigen kommer ske på ett extra insatt kommunfullmäktigemöte alternativt vid det ordinarie mötet den 27 januari.
– Vi har hela tiden velat ta ansvar för Ventrafiken och garantera så att färjetrafiken mellan Ven och Landskrona kan fortsätta så att boende och företagare kan ta sig till och från Ven. Men när kommunledningen så kraftfullt uttalar att man inte längre har förtroende för styrelsen finner vi ingen annan utväg än att ställa våra platser till förfogande, säger Eva Örtegren (S).

Den enda venbon i bolagsstyrelsen har fram tills idag varit Måns Back Nilsson (S). Han tycker att kommunledningen kommer för billigt undan i hela röran runt Ventrafiken.
– Den allvarliga ekonomiska situationen för bolaget beror till största del på beslut som kommunledningen har fattat. RTI-projektet, med ny båt och nya hamnanläggningar, belastar Ventrafiken med ökade kostnader på sammanlagt 14,5 miljoner årligen. Ägarbidraget har under denna tid ökat med 7,8 miljoner. Ett underskott på 6,7 miljoner alltså och i princip en omöjlighet för ett så litet bolag att bära, understryker han.

Annons
 

Att ansvaret skulle vila lika tungt på alla styrelseledamöter har Måns Back Nilsson svårt att se då S-gruppen, som han påstår, aldrig haft tillgång till information om hur bolagets verkliga ekonomi sett ut.
– Till syvende och sist är man utlämnad till den information man får från de borgerliga ledamöterna och denna har som jag påpekat många gånger tidigare alltid varit att ”allt är förankrat på sjätte våningen”.

Eva Örtegren håller med och är samtidigt självkritisk.
– Vi i styrelsen har alltför lättvindigt litat på den ekonomiska rapporteringen och vi borde inte ha nöjt oss med uttalande från styrelseordförande och VD om att allt var förankrat hos kommunledningen i stadshuset, säger hon.
– Vi borde också mycket tydligare ha krävt en helt annan inriktning mot samarbete, delaktighet och kommunikation med boende och företagare på Ven.

– Om ”sjätte våningen” sen dessutom inte pratar med dig eller ens behagar dyka upp på bestämda möten, ja det blir det svårt, inflikar Måns Back Nilsson som inte heller är sen att beklaga den situation man genom avhoppet nu försätter venborna i.
– Vad som nu sker är högst osäkert. Jag är inte säker på att kommunledningen vet vad de gör. Det handlar nu för dem att försöka rädda sitt eget skinn och lägga allt ansvar på bolagets styrelse. Det är både fegt och ynkligt. Kommunledningen måste ta sitt ansvar för RTI-projektet och de kostnader som belastar bolaget, säger Måns Back Nilsson som avslutningsvis på en rak fråga från Landskrona Direkt berättar att han är villig att återinträda i en ny styrelse för bolaget.

Läs mer:
Hela Ventrafikens styrelse har avgått

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser