Annons

Blandade reaktioner om förlängd skolplikt

Gårdagens regeringsförslag, om att bland annat tidigarelägga skolstarten möts som väntat av blandade reaktioner. Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) hälsar förslaget välkommet med öppna armar, medan Sverigedemokraternas skolpolitiskt talesperson på riksplaner, Carina Herrstedt, från Landskrona menar att förslaget kommer sent och är otydligt samtidigt som Lärarförbundet vill se satsningar på lärarna.
– Det är välkommet, poängterar Torkild Strandberg (fp) och syftar på förslaget om tioårig grundskola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola.
För att lyfta kunskapsnivåerna i Sverige och för att varje elev ska nå sin fulla potential är de tidiga åren avgörande.  I lågstadiet lägger vi grunden för hela skoltiden. Det är här man lär sig grunderna i att läsa, skriva och räkna. Att utöka lågstadiet till fyra år är därför en riktig prioritering. Sverige har en sen skolstart i förhållande till andra länder och förslaget är därför välkommet.

Enligt skolverkets statistik är det 20-25 procent av eleverna i Landskorna som lämnar årskurs 9 utan att vara behöriga till de olika gymnasieprogrammen.

Annons
 

I Landskrona har vi på senare år gjort ett rejält betygslyft. Från 2009 till 2013 har betygen i årskurs 9 ökat med 15 procent, från meritvärde 178 till årets 206. 2013 ökade andelen elever som uppnådde kunskapskraven i årskurs 6 i de nationella proven i svenska, från 58 procent (2012) till 88 procent. Vi utökade tidigt tiden i förskoleklass från 15 timmar till 25. Detta ligger väl i linje med regeringens förslag, säger Torkild Strandberg som även gläds åt  förslagen om en obligatorisk sommarskola och förlängd skolplikt.
–  Att ge elever mer tid att klara av kunskapskraven i grundskolan innan man tar steget vidare till gymnasiet är en viktig och naturlig väg framåt.

Det är tråkigt att regeringen gör politiska utspel istället för att försöka nå breda parlamentariska uppgörelser eller presenterar satsningar för att åstadkomma önskat resultat i ett tidigare skede. Förslaget om 10-årig grundskola är ett förslag som vi är flera partier som står bakom, säger Sverigedemokraternas skolpolitiskt talesperson, Carina Herrstedt och är fortsatt kritisk.
– Det är tydligt att regeringen saknar insikt i att flertalet av de elever som ej når behörighet är skoltrötta och saknar motivation. Det är ett av skolans största misslyckanden, att inte kunna bibehålla motivationen och lärolusten som alla barn har när de börjar skolan. Neddragningar på specialundervisningen är en bidragande orsak till detta och det är tydligt att det behövs mer resurser till skolan, säger hon och menar att regeringen helt missar  problemet med skoltrötta och omotiverade elever.

– Grundtanken om förlängd skolplikt är god, men allt hänger på hur man tänker genomföra reformen. Regeringen snubblar i sin iver att presentera nya förslag för skolan i kölvattnet av PISA, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén och förklarar att det nu handlar om nästan 10 000 förskollärare som ska fortbildas.
Läraryrkets attraktivitet skadas när lärare tvingas leva i ovisshet och när beskeden i skolpolitiken växlar så snabbt, säger Eva-Lis Sirén. 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser