Annons

På med reflexer och cykelljuset

Under kommande veckor gör polisen trafikinsatser i Landskrona med sikte på oskyddade trafikanter.
Vintermörkret är här och allt för många syns för dåligt i trafiken. Nästan dagligen får polisen ta emot klagomål från trafikanter som menar att allt för många cyklister saknar belysning och därför är svåra att upptäcka. Polisen får också ta emot en mängd klagomål från, framför allt, äldre som oroas av att många cyklar på gångbanor och trottoarer.
 – Under veckorna 2 och 3 kommer polisen i Landskrona genomföra en särskild insats riktad mot cykeltrafik, meddelar Anders Enqvist vid polisen i Landskrona.

För att en cykel ska få framföras i mörker ska den vara utrustad med fungerande och påslaget fram och bakljus. Den ska också vara utrustad med vit reflex fram, röd reflex bak och minst en orangegul sidoreflex.
– Det är inte bara farligt att cykla utan ljus. En cyklist som stoppas av polisen riskerar höga böter, generellt kan varje enskild saknad eller bristfällig utrustningsdetalj ge 500 kr i böter. Bötesbeloppet för att cykla på gångbana eller trottoar är också det 500 kr, upplyser Anders Enqvist.

Annons
 

Det huvudsakliga syftet med polisens trafikinsats är dock att höja medvetandegraden och förståelsen bland stadens cyklister för gällande trafikregler och att rätt utrustning är viktigt, inte minst för den egna säkerheten.

Polisen vill också nå en annan grupp av oskyddade trafikanter, nämligen fotgängarna. Därför har man införskaffat ett antal reflexer som polisens volontärer kommer att dela ut på strategiska platser i staden med start den 9/1.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser