Annons

Folkpartist hoppar av från Ventrafiken

Tidigare hoppade Svenny Håkansson (SD) av som ledamot i styrelsen för i Rederiaktiebolaget Ventrafiken. Idag väljer Martina Bach (FP)  att göra detsamma.
–  Den främsta orsaken till min avgång är den massiva kritik som riktats mot bolaget i samband med det prognostiserade underskottet för 2013, samt i samband med driftsättningen av fartyget M/S Uraniborg och biljett- och bokningssystemet. Det vore ansvarslöst att sitta kvar och invänta ytterligare turbulens när förtroendekapitalet för styrelsen enligt min bedömning är förbrukat, skriver Martina Bach i ett pressmeddelande på onsdagseftermiddagen.

I måndags informerades kommunstyrelsens arbetsutskott om läget i Ventrafiken och den just nu pågående översynen. Mycket talar för att styrelsen i Ventrafiken på ett eller annat sätt kommer att få ställa sina platser till förfogande, liksom att VD:n kommer att få gå. Detta berättar initierade källor för Landskrona Direkt.

Annons
 

Martina Bach menar att förtroendet för bolaget nu måste återskapas.
– Ventrafiken med personal, venresenärer och skattebetalare förtjänar en ledning som har kompetens och handlingskraft att underhålla och utveckla verksamheten på ett ekonomiskt och socialt hållbart sätt, där relationen till kunderna står i fokus. Bolaget förtjänar också en ledning som på ett professionellt sätt hanterar medierelationer och flödet av kommunikation mellan styrelse, VD, ägare och övriga intressenter.

– Min förhoppning är att man med utgångspunkt i den översyn som görs på uppdrag av kommunstyrelsen samt ett reviderat ägardirektiv, framöver skapar fasta rutiner för en ansvarfull samverkan mellan ägarna och bolagets ledning. Det måste byggas upp ett uppriktigt förtroende och en transparent dialog mellan dessa parter om bolaget ska ha en rimlig chans att hantera de utmaningar som RTI-investeringen innebär för Ventrafiken – nu och i framtiden.

Jag önskar VD Martin Hultman med personal allt gott och att skutan snart stävar mot en ljusare horisont där man kan få arbetsro och känna sig stolt över sin arbetsplats, avslutar hon.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser