Annons

Skador för miljoner efter stormen

De ansvariga för parkerna i Landskrona håller som bäst på att se över skadorna som åsamkades av stormen och det höga vattenståndet förra veckan. Klart är att det kommer att ta tid att röja upp och att det kommer att kosta miljonbelopp.
– Vi har väl inte inventerat allt ännu. Det var inte ens färdigbearbetat efter Simone. Det kommer inte att bli klart innan jul, säger Magnus Landtblom, parkingenjör på Landskrona stads Teknik- och serviceförvaltning.

Parkenhetens arbetskostnad fram till den sista november låg på över 250000 kronor och då är stubbar, markskador ersättningsträd inte inberäknade.
– Det kommer att bli sjusiffriga belopp, tror Magnus Landtblom som ser stora skillnader mellan stormen Sven och Simone som härjade tidigare i höstas.
– Det var en markant skillnad mellan stormarna. Simone skördade många stora parkträd i centrala staden. Sven fällde färre stora parkträd, men mycket i skogsremsorna i till exempel Häljarp och Karlslund. Det största med Sven var ändå skadorna på remsorna längs havet på grund av det höga vattenståndet. Vi har inte koll på detta ännu, men stora delar av gräsytorna samt gång- och cykelvägen är bortspolade och ersatta med tonvis av sjögräs som ska städas bort. Det kommer att bli både dyrt och tidsödande, avslutar Magnus Landtblom.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser