Annons

Kommunen anställer 285 försörjningsstödstagare

Efter nyår kan uppemot 285  försörjningsstödstagare komma att sättas i praktik för att framåt vårkanten erhålla en tidsbegränsad anställning av Landskrona stad.

Just nu pågår en inventering bland de kommunala förvaltningarna efter arbetsuppgifter som kan utföras  samtidigt som man på individ- och familjeförvaltningen arbetar med att ta fram riktlinjer för det stundande arbetsmarknadsprojektet som ska ge försörjningsstödstagare och långtidsarbetslösa stärkt självförtroende, arbetslivserfarenhet och ett ”skarpt CV”.
 
Tidigt i år startade Landskrona stad projektet Anställningsprogram-13 där 65 försörjningsstödstagare anställdes av kommunen, som sedan  likt ett bemanningsföretag lånat personalen åt privata företag och där kommunen betalt lönen på cirka 17000 kronor i månaden.
– Erfarenheterna från detta projekt tar vi nu med oss till nästa års projekt, som än så länge går under arbetsnamnet ”Vi gör lite mer”, säger Jimmie Rönndahl, verksamhetschef på kommunens Kompetensforum.
– Utvärderingen av Anställningsprogram-13 är ännu inte färdig men utfallet har varit positivt.  50-60 procent kommer att gå vidare till en anställning i form av timanställning eller visstidsanställning. Endast en handfull av familjer har behövt kombinera med försörjningsstöd, berättar Camilla Andersson, sektionschef på Kompetensforum.

Annons
 

– Nytt för  ”Vi gör lite mer” är dels att volymen ökar  men även att vi nu öppnar upp för de kommunala verksamheterna, inflikar  Jimmie Rönndahl.

De rör sig om cirka  285 landskronaborna som nu erbjuds platser, fördelat på  160 försörjningsstödstagare och 125 från Sysselsättningsfasen, tidigare fas 3.  200 av platserna kommer att fördelas på de kommunala förvaltningarna och resterande på privata företag.
– Kraven på företagen är att inget varsel  föreligger och inget rekryteringsbehov, säger Jimmie Rönndahl.

Minimum två års arbetslöshet alternativt att man ännu ej kommit ut i arbetslivet efter exempelvis studier gäller för att man ska komma ifråga för en anställning.
– Detta är något vi får titta på för varje individ. Vi kommer att samarbeta med Arbetsförmedling vid tillsättning av tjänsterna, poängterar Camilla Andersson.

Lönen motsvarar Kommunals lägstalöner och anställningstiden är max ett år.
– Varje anställd kommer att få ett anställningsbeslut. Kraven och förväntningarna motsvarar en riktig anställning. Detta ska rusta för arbetslivet och skapa självförtroende. Vi har från tidigare projekt sett hur individen växer som människa efter att ha haft en anställning, säger Jimmie Rönndahl och menar att basal kompetens som ”att komma i tid, närvaro och kunna ta instruktioner” ökar förutsättningarna för att sedan kunna komma i fråga för en riktig anställning.

Aktuella fackförbund är informerade om ”Vi gör lite mer”.  Trots detta är vissanställningarna inte A-kassegrundande.
– Vi ser detta som en kompetenshöjande åtgärd där arbetstagaren får värdefull erfarenhet och en inblick i arbetslivet tillsammans med ett skarp CV, säger Jimmie Rönndahl.

– Det är bra att man äntligen satsar för att bryta arbetslösheten. Det har vi efterlyst i sju år, och mötts av total tystnad. Nu, tio månader innan valet, kommer äntligen ett förslag som till stora delar liknar det projekt som S genomförde 2003-2006 – Arbete istället för bidrag – men som borgarna avskaffade vid sitt tillträde 2007. Det märks att vi närmar oss valrörelsen, säger kommunalråd Niklas Karlsson (S) som dock har betänkligheter mot själva anställningsformen.
– Det är bra att det äntligen kommer förslag för bryta den skyhöga arbetslösheten, men anställningarna borde genomförts tidigare och dessutom självklart varit a-kassegrundande.

I år avsattes tio miljoner kronor till Anställningsprogram-13.  Till nästa år svarar kommunen för 15 procent av lönekostnaderna och samarbetet med Arbetsförmedlingen gör att staten går in och täcker upp resten.
– Sett till minskningen i försörjningsstödet  kommer projektet inte att kosta staden något, avslutar Jimmie Rönndahl.

Cirka 1000 hushåll per månad erhåller försörjningsstöd i Landskrona.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser