Annons

Fotostaden fick en halv miljon av regionen

Region Skånes kulturnämnd hade idag att besluta om budget och verksamhetsplan för 2014. Kulturnämnden beviljade Landskrona stad 500 000 kronor för utvecklingsarbete inom ramen för ett besöks- och kunskapscentrum för fotografi.

Landskrona har antagit ett program för att göra fotografi till ett särskilt profilområde. Som ett led i detta önskar kommunen utreda tillskapandet av ett centrum för professionellt fotografi med lokalisering i Landskrona. En förstudie visar på potentialen inom området. I denna står det klart att det föreligger behov av att synliggöra och profilera fotografi som konstform samt skapa ett resurs- och kompetenscentrum.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser