Annons

Underskottet i Ventrafiken pekar på 8,5 miljoner

Resultatet i Ventrafiken är avsevärt sämre än vad som tidigare uppgivits.
De tidigare påstådda minuset på 4,8 miljoner kronor kan rent av sluta på 8,5 miljon kronor.

I en interpellation ställd till AB Ventrafikens styrelseordförande, Leif Thorsell (M) uppger Sverigedemokraternas ordförande Stefan Olsson att ekonomin i bolaget skenar rejält.
Han skriver bland annat att redan 2011 gjorde Ventrafiken en förlust med 1 847 000 kronor, och 2012 landade resultatet på minus 843 000 kronor.
– Vad 2013 års resultat hamnar på vet vi inte riktigt, men i dagsläget är prognosen minus 8,500 tkr, skriver han.

Annons
 

Landskrona Direkt har varit i kontakt med flera personer med insyn i bolaget, samtliga bekräftar stora minussiffror.
– Det har talats om sex miljoner, back och senast nu drygt åtta. Inget är än så länge på papper, säger en av personerna.

Stadsdirektör Susanne Öström vill inte föregripa den utredning som konsult Lars Karlsson nu genomför.
– Vi vänder på alla stenar och ska senast den 20 december rapportera till politiken. Dock kommer vi redan nästa måndag den 16 december reda ut en del frågeställningar med kommunstyrelsens arbetsutskott.
– Vi gör en ordentlig genomlysning av företaget, förtroendet och ekonomin. Var det landar kan jag inte säga idag.

När Landskrona Direkt frågar Leif Thorsell vad som diskuterades vid fredagens styrelsemöte svarar han svepande.
– Det rörde mest budgeten och det danska dotterbolaget, men vad som sades kan jag inte förmedla. Nu hoppas jag att vi ska få lugn och ro.

Enligt uppgifter till Landskrona Direkt ska det redan vid styrelsemötet för tre veckor sedan diskuterats om styrelsen har förtroende för den nu pappaledige VD:n Magnus Anderson. Då det är styrelsen som anställer VD är det också formellt de som svarar för ett eventuellt avsked.
– En enhällig styrelse ska vid det näst senaste mötet ha sagt att man saknade förtroende för VD:n, och att man skulle kolla upp vad som gällde i VD-avtalet kring hans avgångsvederlag, berättar en anonym källa för Landskrona Direkt.
– Meningen var att man på styrelsemötet i fredags skulle tagit det formella beslutet att avskeda VD:n men något eller några kom emellan, säger hen.

Landskrona Direkt konfronterar ordförande Leif Thorsell med uppgiften och han förnekar bestämt att så skulle vara fallet.
– Nej, detta är inget vi diskuterat. Däremot kan jag bekräfta att vi sålt Dumle. Hon kommer vid bra väder imorgon att gå till Grenå i Danmark.

Vad kan du säga om underskottet i bolagets ekonomi?
– Jag kan bekräfta att prognosen nu pekar mot ett minus 8,5 miljoner kronor.

Frågan är då vad styrande politiken har att säga om det prognostiserade underskottet och förtroendet för såväl VD som styrelse i bolaget?
– Vi har tillsatt en utredning och nu ska den få arbeta klart. Det är ovanligt i sig att vi tillsätter en utredning, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) och underförstått ligger det mycket kritik i detta.
– När vi fått rapporten ska jag mer precist se vad den ger upphov till. Här kommer jag att se till att vi har en gemensam linje i politiken, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP).

Vad beror underskottet på?
– Det får naturligtvis utredningen visa på. Men bolaget har en för stor kostym både vad det avser personal som verksamhet. Man har i vissa sammanhang kommit en bit ifrån sin kärnverksamhet vilket är att transportera resenärer mellan Landskrona och Ven.

Lars Karlsson som nu håller i översynen av Ventrafiken är expert på logistik och hamnverksamhet. Han var sjökaptenen från Göteborg som 1996 blev chef över Malmö hamn. Ungefär samtidigt som Öresundsbron stod klar tog han sig an vd-uppdraget för Malmös och Köpenhamns nya hamnbolag CMP, Copenhagen Malmö Port. Jobbet som VD hade han till 2009 då han slutade. Lars Karlsson ägnade sig istället på heltid åt att utveckla CMP’s verksamhet i Östersjöområdet. Senare har han även hållit i utbildningar på Chalmers Professional Education.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser