Annons

SD ställer frågor till Thorsell

Stefan Olsson (SD) ställer som han utlovade i fullmäktige, senast när Ventrafiken var på tapeten, nu en interpellation till AB Ventrafikens styrelseordförande, Leif Thorsell (M).

De fem frågorna som Stefan Olsson önskar få belysta i offentlighetens ljus är:

Annons
 

– Stämmer uppgifterna att Du förhandlat och varit i kontakt med en ny tilltänkt VD, utan att förhandsinformera övriga i styrelsen? Om ja, är det inte viktigt att ha hela styrelsens synpunkter och förslag som ska leda fram till en ny eventuell lämplig kandidat?

– Känner du att du har venbornas och övriga landskronabors förtroende att sitta kvar, trots den kraftiga kritik som framförts, och det faktum att bolaget visar så stort minusresultat trots ytterligare ekonomiskt stöd från både Region Skåne och Landskrona stad?

– Vad fick dig att ändra ståndpunkt gällande frågan om sekretessbeläggandet av listan med gratisåkarna?

– Vilka åtgärder har styrelsen och Vd:n vidtagit för att uppnå den ekonomiska balansen i verksamheten som avkrävdes av kommunstyrelsen i april 2013?

– Vilket ansvar anser Du själv dig ha i egenskap av ordförande, när det gäller att få ekonomin i balans? Anser Du dig ha tagit det ansvar som kan krävas av en ordförande i ett aktiebolag?

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser