Annons

Dagvattensystemen hårt ansträngda

Till följd av det höga vattenståndet på grund av stormen Sven är dagvattensystemen i Landskrona hårt ansträngda. Detta yttrar sig bland annat i att vatten tränger upp ur rännstensbrunnar och orsakar översvämningar på gator och tomter. Det kan också innebära risk för källaröversvämningar. Risk att drabbas av källaröversvämning är särskilt stor om golvbrunnarna i källaren är felaktigt kopplade till dagvattensystem, eller om man bor i områden med kombinerade dag- och spillvattenledningsnät.

Mer information om källaröversvämningar och råd kring vad man bör göra om man riskerar att drabbas finns på www.nsva.se.

Annons
 

Felanmälan av rännstensbrunnar, även kallade gallerbrunnar eller dagvattenbrunnar görs till kommunen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser