Annons

Ventrafikens ekonomi i fokus

Igår antog kommunstyrelsen avtalet om persontrafik på färja mellan Landskrona och Ven för perioden 2014-2018. Lanskrona stad och Skånetrafiken delar på huvudmannaskapet för färjetrafiken mellan Landskrona och Ven. Skånetrafiken svarar för passagerartrafiken medan staden svarar för den del som kan hänföras till transport av fordon och gods.
– Avtalet löper på fem år och innebär att vardera part årligen går in med 10, 5 miljoner kronor i Ventrafiken, säger Torkild Strandberg.
– Detta är sedan indexreglerat.
Avtalet innebär ett oförändrat trafikutbud under hela avtalsperioden.
– Detta är inte förhandlingsbart. Det innebär att dagens turtäthet ska behållas och att det på denna punkt inte går att göra besparingar, poängterar Torkild Strandberg.

De nu föreslagna ersättnings- och bidragsnivåerna om sammanlagt 21 miljoner kronor innebär samtidigt att Ventrafiken måste vidta åtgärder motsvarande cirka 5 miljoner kronor för att uppnå ekonomisk balans i bolaget.

Annons
 

Kommunstyrelsen beviljade samtidigt Ventrafiken ett tilläggsanslag på 500000 kronor för 2014 där finansiering ska ske från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Kommunstyrelsen beslutade också att med hänsyn av upprättat avtal och stadens bidragsnivå ge Ventrafiken i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomisk balans i verksamheten.

Ventrafikens förslag till ny biljettaxa från och med den 1 januari 2014 klubbades också av kommunstyrelsen.
Miljöpartiets Lilian Håkansson yrkade på återremiss av ärendet och lämnade in en muntlig reservation.
– Jag ville att man skall utredda vad detta betyder för spontanresande och turister, förklarar Lilian Håkansson.

Socialdemokraterna lämnade in ett särskilt yttrande.
– Vi inväntar nu den genomlysning av Ventrafiken som stadsledningskontoret gör tillsammans med bolaget. Det är ändå högst sannolikt att den ekonomiska situationen är så allvarlig att det kommer att krävas både intäktsökningar och nedskärningar. En mycket olycklig och allvarlig situation. Och för detta måste det naturligtvis krävas politiskt ansvar av kommunledningen, skriver Niklas Karlsson (S) bland annat i yttrandet.

Den nya tariffen går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser