Annons

Lärlingsskola på varvet återuppstår

Utbildningsförvaltningen står i startblocken för en satsning på industritekniska utbildningar i nära samarbete med Oresund Heavy Industries AB, som driver varvet i Landskrona. Om allt går enligt planerna planeras utbildningen starta i januari 2015.

Satsningen, som dels omfattar en flytt av det industritekniska programmet och dels en fördjupad samverkan med företagen, ska behandlas av utbildningsnämnden i december.

Annons
 

– Vi har tittat på hur skolverksamhet kan dra nytta av den kompetens som finns i Landskronas näringsliv och kommit fram till att samlokalisering är en framgångsfaktor. Vårt mål är att bli bäst i landet på utbildning i samverkan med arbetslivet. Vi släpper in företagen i skolan och vi utvecklar lärlingsprogram för unga och vuxna. Lärlingsutbildningar där företagen har en aktiv del i elevernas utbildning. Inspirationen hämtar vi från Öresundsvarvets Lärlingsskola, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP).

Varvsindustrin med djupa utbildningstraditioner har en mycket stark förankring i Landskrona. Många minns fortfarande verkstadsskolan på Öresundsvarvet.

– Ett av våra viktigaste fokusområden är kompetensförsörjning och där är detta samarbetsavtal en viktig kugge för att utveckla vår verksamhet, vår konkurrenskraft och även attrahera fler verksamheter som kan dra nytta av Landskronas unika position, säger Jonas Hansson VD på Oresund Heavy Industries AB.

– Samarbetet med alla teknikföretag i närområdet kommer också att stärkas genom de samarbetsformer som för närvarande byggs upp mellan gymnasieskolan och industrin. Detta är både ett lyft för skolan och en satsning för Landskronas näringsliv. Det finns ett gediget engagemang hos landskronaföretagarna, nu ska vi bli bäst i landet på tekniska utbildningar och lärlingsutbildningar, avslutar Ulf Bergström, verksamhetschef gymnasieskola och vuxenutbildning.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser