Annons

Besked om reseskuld är

Nu har Ventrafiken skickat ut besked till de personer man funnit har en skuld till bolaget. Det hela startade med ett programmeringsfel i de resandes periodkort vilket gjorde det möjligt att gå ombord även med ett utgånget månadskort. Totalt ska närmare 120 personer gjort knappt 4800 resor under nästan ett år utan att betala.
– De som har en skuld till oss har nu fått besked om detta, säger Ventrafikens tf. vd Martin Hultman, och vill inte kalla beskedet för en faktura.
– Nej, vi ber nu dessa personer att kontakta oss så att vi kan reglera skulden. Vill man istället få en faktura hemskickad så löser vi detta då, säger han.

De resenärer som endast haft en enstaka obetald resa är undantagna.
– Det är ett beslut jag tagit på eget bevåg. Det skulle kosta mer i administration att lösa detta, förklarar han.
Frågan är då om dessa fått vetskap om att de sliper betala eller om dom nu får beskedet via Landskrona Direkt.
– Det är väl bra att de får det via er nu, säger Martin Hultman.
– Alla besked ska nu vara utskickade.  Beroende på hur många obetalda resor det rör sig om har vi antigen gjort beräkningar för månadskort eller enkelresor.Enligt tidigare beräkningar skulle det röra sig om sammanlagt cirka 140 000 kronor i uteblivna intäkter för Ventrafiken.

Annons
 

Ventrafiken är av kommunstyrelsen satt under en övergripande översyn av verksamheten och dess ekonomi i syfte att hitta åtgärder som ger bolaget långsiktighet och stabilitet.
Ett led i detta är att styrelsen nu sett över taxorna och enhälligt skickat vidare ett förslag till kommunstyrelsen om en höjning av taxorna.
– Tanken är att det blir lite dyrare för sommarresenärerna, det vill säga turisterna, än för lokalbefolkningen, säger Martin Hultman.
– Dessutom lägger vi in ett miljötänk då det blir dyrare att ta med bilen till Ven.

Priset för en vuxen enkelbiljett under sommarn ökar från 60 till 80 kronor och under lågsäsong från 50 till 60 kronor. De så kallade tiokorten och månadskorten behåller sina tidigare priser. Årskortet blir däremot 800 kronor dyrare och landar på 4200 kronor. Ett årskort för bil utan förare kommer att kosta 12 000 kronor.  Enligt beräkningar gjorda på stadsledningskontoret beräknas biljettprisökningen ge bolaget 2,6 miljoner kronor mer årligen.
– Hur det slår igenom är svårt att sia om idag men uppskattningsvis någonstans mellan 2-3 miljoner, tror Martin Hultman.

Förslaget till den nya biljettprislistan som ska börja gälla från den 1/1 2014 ska på torsdag upp på dagordningen i kommunstyrelsen för att sedan antas av kommunfullmäktige i december.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser