Annons

Efter tre år, ingen dokumentation

Våren 2010 tog kommunfullmäktige beslut om att tillsätta ett råd som skulle komma med tips och idéer till kommunstyrelsen om vad Landskrona bör göra för att utvecklas. På måndagen träffade så KS tre fjärdedelar av rådet som består av Jan Sturesson, PricewaterhouseCoopers, Leif Edvinsson, professor vid Lunds universitet, egenföretagaren Karin Rudebeck samt Allan Karlsson som bland annat varit socialdemokratiskt kommunalråd i Landskrona samt VD på MKB i Malmö.
– Vi fick en redovisning av hur läget är och om hur förändringarna i vår omvärld påverkar oss, säger Torkild Strandberg (FP), kommunstyrelsens ordförande.
– Några dokumenterade konkreta förslag fick vi dock inte men vi fick indikationer på att vi skulle fullfölja planerna så är igångsatta. När de kommer att presentera något på papper vet jag dock inte, säger Torkild Strandberg.

Niklas Karlsson (S) är kommunstyrelsens andre vice ordförande och han träffade rådet för första gången i går.
– De har haft en träff tidigare och då kunde jag inte närvara, säger han och ger ungefär samma bild av måndagens möte som Torkild Strandberg.
– Vi fick en del hårda fakta presenterade för oss. Det gällde stans skattekraft, arbetslösheten med mera. Några råd fick vi dock inte.  Jag frågade dom när vi kunde förvänta oss något konkret men fick inte svar på detta, säger han.

Annons
 

När Landskrona Direkt frågar om möteshandlingar och annan dokumentation som rådet fört så svarar Torkild Strandberg att det inte finns någon.
– Det rör sig om fyra personer som diskuterar och som ska ge oss råd så några dokumenterade möten tror jag inte att de haft. Vad gäller gårdagens informationsträff så fördes inte heller något protokoll. Träffen var mer att jämföra med ett seminarium.

Det har nu gått drygt tre år sedan rådet bildades och det var Torkild Strandberg som var den drivande kraften. Han säger sig vara nöjd med gårdagens presentation men sett till vad som levererats så finns det en del övrigt att önska. Han vill dock inte lägga någon skuld på utvecklingsrådet.
– Det blev ju fel redan från början. Nästan hälften av kommunfullmäktige var mycket kritiska, säger Torkild Strandberg.
En av de punkter som kritiserades mest var att rådet skulle få en budget på 500 000 kronor årligen.
– Så är det dock inte idag. Istället för att budgetera en fast summa så tar vi deras kostnader löpande, avslutar Torkild Strandberg.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser