Annons

Mattementorer ska hjälpa till att lyfta ämnet

Västervångskolan vill förstärka den satsning på matematiklyftet för lärare som görs i Landskrona stad, genom att inkludera eleverna som en naturlig del av lyftet och göra dem till Mattementorer.

Matematiklyftet för samtliga lärare i Landskrona stad är en av insatserna för att utveckla matematikundervisningen och därmed förbättra resultaten. På Västervångskolan förstärks nu den satsningen genom att inkludera eleverna. Skolan har valt att bygga vidare på Farid Nolens föreläsning om Mathivation, som eleverna lyssnade på i våras, genom att låta sex elever från Västervångskolan få gå en utbildning i mentorskap och därmed få titulera sig Mattementorer.

Annons
 

Utbildningen innebär i korthet att eleverna får möjlighet att utveckla sin pedagogiska förmåga att motivera och inspirera andra. Detta är också en del i processen i att visa på vilket fantastiskt yrke lärare är och ger en liten försmak till hur det är att handleda och motivera andra elever. 

Utbildningen skede på Västsvenska Handelskammaren i Göteborg nyligen och eleverna tillsammans med lärare från skolan var på plats för att utbilda sig samtidigt som man träffade andra elever från hela Sverige som är intresserade av matematik.

– Som rektor är jag förstås mycket glad och hedrad över att vi fått fram lämpliga kandidater för att kunna hjälpa till med vårt utvecklingsarbete inom matematik på skolan. Långsiktigt är detta dessutom ett utmärkt tillfälle att profilera läraryrket och visa hur roligt och inspirerande det är att arbeta med undervisning, säger Mattias Adolfsson, rektor för åk 7-9 på Västervångskolan.
– En av skolans målsättningar är att utveckla lärandekulturen på skolan och i den processen blir Mattementorernas roll i att agera som inspirerande förebilder, för de yngre och men även för jämnåriga, ovärderlig.

– Allt för många elever har idag dåligt självförtroende i matematiken och jag är övertygad om att vår satsning på Mattementorerna  kommer att bidra till ett ökat självförtroende hos våra elever, säger Sabina Nuhanovic, förstelärare i matematik på Västervångskolan.

Läs mer om Mathivation:
http://handelskammaren.net/sv/politisk-paverkan/skola-naringsliv/Mathivation/

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser