Annons

Strutstaktik inte okej

Kan en hög tjänsteman eller förtroendevald i Landskrona stad välja att låta bli att svara på frågor rörande sitt uppdrag?
– Nej, svarar Landskronas ledande politiker och samma självklara svar står att finna i Landskrona stads kommunikationspolicy. Trots detta väljer Ventrafikens ordförande att inte svarar på Landskrona Direkts frågor.

Ventrafikens ordförande Leif Thorsell är ett av moderaternas toppnamn i Landskrona. Han sitter bland annat också som ledamot i styrelsen för Landskronahem, är 1:e vice ordförande i stadsbyggnadsnämnd och ersättare i kommunfullmäktige.

Annons
 

I samband med Ventrafikens styrelsemöte den 1 november önskade vi ställa en del frågor till honom. Efter en kortare mejlkonversation om vad det kunde röra sig om för frågor valde vi att skicka dessa via e-post till honom. Det har idag gått tre veckor och trots påtryckningar och påminnelser har han valt att inte svara. Frågan är hur en så pass rutinerad förtroendevald så totalt kan ha missat stadens egen kommunikationspolicy.

– Jo, sa Niklas – Ja, sa Torkild
Landskrona Direkt frågade kommunalråden vad de ansåg. På den raka frågan, ”ska inte en politiskt tillsatt ordförande i ett kommunalt bolag svara på frågor från media och allmänhet?”, svarade Niklas Karlsson (S), – Jo och Torkild Strandberg (FP) lika kort och koncist – Ja.

Leif Thorsells partikollega, kommunalråd Cecilia Lindell är inne på samma linje.
– Jag tycker att man som förtroendevald ska svara på frågor från media och allmänhet som huvudregel.

Hur anser du att Ventrafiken påverkas av all negativ publicitet som varit?
– Jo, det är klart att publiciteten rubbar invånarnas förtroende för bolaget, men kanske inte i mätbara nivåer på resandet eftersom frågan inte är hur trafiken fungerar utan mer på det kommunikativa planet, säger Cecilia Lindell.

Hur påverkas moderaterna i Landskrona av detta?
– Jag håller med om att det är troligt att moderaterna påverkas negativt, liksom förtroendet för politiker generellt.

I Landskrona stads kommunikationspolicy kan man läsa att ”En förutsättning för att uppfattas som offensiv är att det är lätt att komma i kontakt med tjänstemän och förtroendevalda och att information är lätt tillgänglig” samt  ”När vi blir kontaktade återkommer vi med svar eller besked så snabbt som möjligt. För e-post är riktlinjerna inom 24 timmar och för fysiska brev inom fem arbetsdagar.”

Läs mer: Thorsell har lagt locket på

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser