Annons

Ytterligare en aktör klar för bygge på campingen

För drygt två månader sedan presenterade stadsbyggnadsnämndens opolitiske ordförande Börje Andersson tre byggherrar som är tänkta att bygga bostäderna på Borstahusen 1:1. Dessa var HSB, Derome och Viedekke. Idag står det klart att även Midroc kommer att bygga på platsen när alla beslut är tagna .

Den segdragna processen kring byggandet av bostäder på den tomt i Borstahusen som till och med i år var camping fortsätter. Medan de demokratiska kvarnarna sakta maler så planeras det för fullt och har gjort så en lång tid. Klart är att det är fyra aktörer, HSB, Derome, Viedekke och Midroc som kommer att bygga på den aktuella platsen.

Annons
 

Från början var det dock betydligt fler byggherrar som fanns med i tankarna.
– Hösten 2012 bjöd vi in ett stort antal aktörer och 18-19 kom till ett möte som vi höll på Erikstorp. De fick då ta del av hur det var tänkt att det ska se ut i stora drag och sedan fick de skicka in referensprojekt och ambitioner samt vilka arkitekter de hade i tankarna, säger stadsbyggnadsförvaltningens chef Per-Fredrik von Platen.
– Av alla som skickade in så valde vi 10-12 stycken som vi sedan studerade mer ingående. Efter att även ha stämt av med politiken så kom vi fram till de fyra som nu är aktuella.

Nu är det inte så att tomten kommer att delas upp i fyra delar som byggherrarna får ansvara för.
– Vi har valt att dela upp tomten i mindre kvarter och de kommer att få vars två, ett ner mot vattnet och ett längre upp mot Erikstorpsvägen. Allt för att få en större variation av beståndet, säger planchef Åsa Lindborg.


Såhär tänker sig arkitekterna den del som ligger öster om Erikstorpsvägen. Dessa byggs av HSB Landskrona.
Illustration: Jais Arkitekter

Läs mer:

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser