Annons

Första klartecknet för Strandbyn

Med det väntade röstresultatet 8-5 beslutade stadsbyggnadsnämnden igår att godkänna detaljplanen för Borstahusen 1:1 (Strandbyn).

Treklövern fick som väntat stöd av Sverigedemokraterna när nämnden igår gav sin välsignelse åt byggplanerna på campingplatsen. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.
 – Vi har under arbetets gång varit starkt kritiska till byggplanerna på campingen och har nu fått stöd för vår uppfattning också av länsstyrelsens naturvårdshandläggare, Linda Gustafsson,  som anmälde avvikande mening vid länsstyrelsens bedömning av ärendet, säger Roy Wernberg, socialdemokraternas gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.

Annons
 

Linda Gustafsson deltog redan i maj i länsstyrelsens första kritiska yttrande, men sedan dess har två av fyra ledamöter vid enheten för samhällsplanering bytts ut och nu ger majoriteten sitt godkännande till detaljplanen.

Dock bibehåller Linda Gustafsson sin avvikande mening och den överensstämmer i mycket  med de argument som socialdemokraterna tidigare framfört i frågan. Någon större notis om detta tar dock inte tjänstemännen på stadsbyggnadsförvaltningen.
– Det är inte ovanligt att det finns avvikande meningar från en tjänsteman på länsstyrelsen. Det är dock länsstyrelsens yttrande som är det som gäller. Sen är de tvungna att ta med en avvikande mening som bilaga men den ingår inte i det samlade yttrandet från dem, förklarar planchef Åsa Lindborg.

Den fyrsidiga motiveringen från naturvårdshandläggaren som Landskrona Direkt tidigare skrivit om och som har en kraftfull avslutning där hon anser ”att genomförandet av den aktuella detaljplanen kommer att innebära påtaglig skada på riksintresset för kustzonen”, tas alltså inte med i beaktning.
– Hon företräder naturvårdsintresset.  Det är lite som vid Jönsaplan, där hade vi en antikvarie som hade en avvikande mening, säger förvaltningschef Per-Fredrik von Platen
Hur värderar ni hennes utlåtande. Var i vågskålen lägger ni detta?
– Längst underst i högen, i den nedersta lådan, svarar han.

Tongångarna är dock raka motsatsen om man frågar Roy Wernberg (S).
–  Den sakkunniges uppfattning delar vi socialdemokrater och detta är synpunkter vi hela tiden framfört under arbetets gång. Här handlar det om stora naturvärden som riskeras och dessutom en miljonrullning av skattemedel som är djupt ansvarslös, poängterar han.

Frågan är då vilka yttranden och synpunkter förvaltningen tagit till sig av.
– Det som föranlett ändringar i kartor och texten är egentligen en sak. Länsstyrelsen var som sagt väldigt nöjd med vårt arbete. Byalaget däremot hade en synpunkt på att det nya området ej skulle kopplas samman med Övre Gatan, säger planchef Åsa Lindborg och förklarar hur man nu tänkt sig smalna av vägen till en så kallad gångfartsgata.
– Det betyder att räddningsfordon, sopbilar och liknande kan ta sig fram där. I anslutning härtill skapas Alfreds Torg, eller vad vi nu ska kalla platsen för.

Nu går detaljplanen vidare till kommunstyrelsen för beslut i månadsskiftet för att sedan hamna på fullmäktiges bord i december. Därefter kommer med största sannolikhet en återremiss att ske av detaljplanen.
– Då är den tillbaka i fullmäktige i januari,  sen överklagas det till länsstyrelsen och därefter till mark- och miljödomstolen. Under sensommaren har vi sedan ett beslut. Jag tror inte man får prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen eftersom vi inte har någon konflikt med länsstyrelsen och det innebär att vi troligtvis kan se en byggstart vintern 2014/2015, säger Per-Fredrik von Platen.
– Sen kan ju i och för sig byggloven också överklagas, säger avgående stadsarkitekt Petter Eiring.


Alfreds plats eller möjligtvis torg kommer att ligga mellan det gamla och nya Borstahusen.

Läs mer:

  • Ytterligare en aktör klar för bygge på campingen
  • Stadsarkitekten lämnar – Slitsamt medger han
  • Oenighet på Länsstyrelsen om Strandbyn
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser