Annons

Föredrag om Sören Kierkegaard

Onsdagen den 6 november höll Lone Koldtoft, forskare från Lund, föredrag hos Föreningen Norden på Stadsbiblioteket.
– Hon gav oss en bild av Sören Kierkegaards spännande liv och livsverk och motiverade varför det är viktigt att kommande generationer får stifta bekantskap med honom. Han anses vara den mest inflytelserika någonsin av Nordens filosofer, men har också haft stort inflytande inom teologi och diktning, berättar Per Månsson från Föreningen Norden.

Sören Kierkegaards citat används ofta än i dag.
– Men vi tänker kanske inte på vem som ligger bakom citaten. Många av citaten vi fick ta del av var från Sören Kierkegaards bok ”Sygdommen til Døden”.

Annons
 

Det gavs tillfälle att ställa frågor och Lone besvarade dessa mycket sakkunnigt. 50 personer kom till evenemanget. Efteråt serverades en lättare förtäring och det anordnades lotteri.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser