Annons

400 000 till Kyrkbackens Hamn AB

Kyrkbackens Hamn AB på Ven har beviljats cirka 400 000 kronor i stöd från landsbygdsprogrammet för en förstudie. Projektidén är att utveckla såväl Kyrkbackens hamn som Kyrkbackens samhälle på Ven till en välfungerande destination för besökare och lokalbefolkning.

Under förstudien kommer underlag och förutsättningar för ett fortsatt projekt att tas fram.
– För att Kyrkbacken ska stärkas som destination behöver hamn och tillhörande fiskeläge utvecklas, säger Rickard Engleson, ordförande i Kyrkbackens hamn AB.

Annons
 

Projektet är avsett att identifiera vilka åtgärder som krävs, att skapa en tydlig bild av vilken kostnad det medför och hur utvecklingen ska utformas för att önskad effekt ska uppnås. Förstudien kommer att bedrivas under cirka ett år i samverkan med Landskrona stad.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser