Annons

Syrebrist i vallgraven orsakar stank

Man behöver inte ha något superluktsinne för att notera att det luktar illa så fort man kommer i närheten av den yttre vallgraven. Vattnet är dessutom helt grått på sina ställen och anledningen är med största sannolikhet syrebrist.
– Det har bildats svavelväte som ger den gråa färgen och lukten. Bildningen beror på syrebrist som har uppstått i vallgraven, säger Håkan Ärnflykt, tillförordnad miljöchef på Landskrona stad.

På miljöförvaltningen har man uppmärksammat problemet och kommer att ta upp det med Statens Fastighetsverk vilka har det yttersta ansvaret förr vallgravarna.
– Vi kommer att ta prover och kontakta Statens Fastighetsverk för åtgärder, säger miljöchefen och informerar om att liknande fenomen har inträffat tidigare och att man då fixade problemen.
– De genomförde en rad åtgärder för cirka 15 år sedan, bland annat muddring av vallgraven, flyttning av dagvattenutsläpp, anläggande av en palissad vid dagvattenutsläppet vid Slottsparken för att hindra sedimentspridning, avslutar Håkan Ärnflykt.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser