Annons

21 pedagoger mottar förstelärarmeriteringsbevis

21 pedagoger inom grund- och gymnasieskolan i Landskrona stad har
genomgått och klarat Arete meritering av förstelärare.

Detta uppmärksammar utbildningsförvaltningen genom att i eftermiddag bjuda in pedagogerna, rektorer och representanter från förvaltningsledning och från Arete till en gemensam fika, då meriteringsbevisen delas ut.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser