Annons

Regionen skjuter till 1,5 miljoner årligen till Ventrafiken

Det ska vara gott att leva på Ven, med den rubriken har Femklövern i Skåne idag gått ut med ett pressmeddelande där man utlovar att tillskjuta ytterligare 1,5 miljoner kronor årligen till Ventrafiken.

Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) och kommunstyrelsens ordförande i Landskrona Torkild Strandberg (FP) har under en tid diskuterat förutsättningarna att pendla till och från Ven. Diskussionerna har landat i ett förslag till en förhöjd finansieringsnivå från Region Skåne och ett förslag till avtal som gäller under fem år. Under perioden 2014 – 2019 ökas anslaget från Region Skåne från 9 miljoner till 10,5 miljoner per år.
– Ven ska vara en levande ö där det är gott att bo, leva och verka. För att detta ska vara möjligt är goda förbindelser med fastlandet helt avgörande, säger Torkild Strandberg.

Annons
 

– Vi har enats om en långsiktig finansiering av Ventrafiken med bibehållna turer. Lika viktigt som nivån på Skånetrafikens insats är långsiktigheten. Därför har vi valt att föreslå ett avtal på hela fem år, säger Pia Kinhult.

– Skulle besparingsåtgärder göras och dessa skulle få någon verkan så var det första och sista turen som hade fått stryka på foten. Det är orimligt. Det är främst dessa turer som pendlarna använder och det hade inneburit att det inte varit möjligt att bo på ön för de som måste pendla till och från sina arbeten, inflikar Torkild Strandberg.

– Det ökade anslaget ger oss nu goda möjligheter att genomföra ett nödvändigt förändringsprogram av Ventrafiken, med god service och en ekonomi i balans som självklara mål, säger Torkild Strandberg som nu ser det som angeläget att bolaget fokuserar på sitt huvuduppdrag – att tillhandahålla god service för resor mellan Landskrona och Ven.
– Kraven och förväntningarna på bolagets ledning är stora. Det beslut kommunstyrelsen fattade igår, innebär att ägaren, det vill säga Landskrona stad, omedelbart går genom ekonomi och verksamhet i syfte att vidta åtgärder så att verksamheten kan bedrivas på ett hållbart, ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, säger Torkild Strandberg.

Förslaget till avtal mellan Skånetrafiken och Landskrona stad kommer att behandlas av respektive organisation inom kort.

Annelöv då?
Frågan är då om inte samma synsätt även bör gälla för byarna utanför tätorten, där exempelvis Annelövs invånare står helt utan kollektivtrafik och är hänvisade till Dösjebro.
Jag ska faktiskt nattvandra i Annelöv ikväll så frågan lär dyka upp även då, säger Torkild Strandberg och ger sig på att förklara.
– Målsättningen måste vara att alla kommundelar i Landskrona ska gå att nå med kollektivtrafik, vare sig de ligger inom eller utom tätorten. Det är en utmaning att få till stånd ett sådant avtal mellan staden och Skånetrafiken.  I en jämförelse med Ven finns dock en gradskillnad. Det kan vara svårt att ta sig till visa platser som saknar kollektivtrafik men till Ven vore det en omöjlighet. Utan kollektivtrafik till Ven hade det varit omöjligt att bo där, avslutar Torkild Strandberg.

Avslutningsvis en stilla undran varför det är kommunstyrelsens ordförande som fört diskussionerna med regionen och inte Ventrafikens ordförande Leif Thorsell (M).
Avtalet sluts mellan Landskrona stad som ägare av bolaget och Skånetrafiken och det är ägaren – KSO – som i princip bestämmer bidragets storlek från ägaren. Presidiet i Ventrafiken var med i den första förhandlingsrundan i informationssyfte för att ge de nya tjänstemännen på Skånetrafiken lite historik och bakgrundsmaterial, förklarar Leif Thorsell.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser