Annons

KS klubbade genom detaljplan för bostäder på campingen

Kommunstyrelsen beslutade på torsdagen att inte ha något att invända i stort mot detaljplan för del av Borstahusen 1:1, kallad Strandbyn (campingen). Folkpartiet yrkade bifall till beslutet med tillägget att kommunstyrelsen menar att för att undvika onödig genomfartstrafik inte tillåta genomfartstrafik längs hela Övre gatan, det vill säga från ”gamla Borstahusen” till ”norra Borstahusen”.

Socialdemokraterna yrkade på att avbryta ärendet.
Beslutet gick till votering som slutade 8-5.
Socialdemokraterna reserverade sig muntligen.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser