Annons

Dyrare fjärrvärme

Kommunfullmäktige kommer, på förslag från Landskrona Energi och kommunstyrelsen, att föreslå en höjning av taxan för fjärrvärme 2014. Prisökningen föreslås bli 2,9 procent vilket innebär en ökning motsvarande 39 kronor per månad inklusive moms.

Ovanstående beslut kan bli historiskt i den mening att kommunfullmäktige från och med nästa år inte kommer att besluta om taxor och avgifter för Landskrona Energi. Detta under förutsättning att kommunstyrelsens förslag som togs på torsdagen går genom i kommunfullmäktige.

Annons
 

Socialdemokraterna röstade emot förslaget att det kommunalägda bolaget ska sätta avgifter och taxor själva och Lilian Håkansson (MP) avstod från att rösta i frågan.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser