Annons

Ventrafiken under utredning

Kommunstyrelsen beslutade på torsdagen att ge stadsledningskontoret i uppdrag att se över ägardirektiven för Ventrafiken och att ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samråd med Ventrafiken göra en genomgripande översyn av verksamheten och dess ekonomi. Detta med anledning av den förlust på cirka fem miljoner kronor som rederiet förväntas göra. Syftet är att få fram förslag till åtgärder så att verksamheten kan bedrivas på ett långsiktigt hållbart, ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
– Vi vill ha reda på hur siffrorna kan bli så stora och sedan försöka förhindra att det skenar iväg nästa år och detta ska inledas omedelbart och utföras skyndsamt, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP)
– Dessutom måste Ventrafiken se över sin relation med sina viktigaste kunder, venborna. De måste på något vis återvinna förtroendet.

Vem på stadsledningskontoret som kommer att se över Ventrafiken vet inte Torkild Strandberg.
– Det är stadsdirektör Susanne Öström som har det yttersta ansvaret. Vem hon utser som ska leda utredningen vet jag inte idag.

Annons
 

Att Ventrafiken ska gå i konkurs kommer inte på fråga. Kommunstyrelsen beslutade nämligen även, efter Ventrafikens styrelses begäran, att bevilja en kapitaltäckningsgaranti som vid varje tidpunkt garanterar ett intakt aktiekapital för räkneskapsåret 2013.
– Det betyder alltså att vi inte tillåter att Ventrafiken AB går i konkurs, avslutar Torkild Strandberg.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser