Annons

Strulet kring periodkorten har varit känt under en längre tid

De strulande periodkorten ska ha varit känt av ledningen för Ventrafiken i månader uppger en anonym källa för Landskrona Direkt.
– Jag skulle tro att man vetat om problemet i ett halvår, säger källan.
– Att det skulle ha uppdagats förra veckan är rent jävla nonsens, säger hen och förklarar att det nya systemet strulat sedan dag ett.
– Visst har personalen fått upp felmeddelanden. Men då kan 20-30 personer redan ha passerat genom grinden och hur ska dom då veta vilket kort som det inte funnits täckning för. Detta har också rapporterats till ledningen. Regnar det så har avläsaren dessutom fungerat dåligt, säger källan.

Landskrona Direkt konfronterar Ventrafikens VD, Magnus Anderson, med uppgifterna.
 – Det är viktigt att skilja på de olika problemen med de olika korten. När vi tar del av era uppgifter samt våra resenärers kommentarer i pressen och i social media så ser vi att problematiken med olika kort blandas ihop, säger Magnus Anderson och berättar om fem olika typer av problem som man stött på vid olika typer av pendlarkort.

Det tidiga bytet

– De första årskorten som lämnades i utbyte mot de gamla ”papperskorten” med foto på ställdes felaktigt ut med noll-resor på vilket genererade larm i scannern och samtliga av dessa årskort fick bytas ut på nytt.

Annons
 

Språkförbistring
– Besättningen och annan personal som scannar har inledningsvis upplevt osäkerhet vad gäller de engelska felmeddelanden som de fått på skärmen då en ogiltig biljett scannats. Ny personal har under upplärning upplevt samma problematik och där måste vi bli bättre på att säkerställa att all personal som scannar förstår felmeddelandet och inte viftar förbi resenären för att de inte förstår.

Den tänkande scannern
– Problem som framkallar felmeddelande i scannern är till exempel  utgånget periodkort, kort som redan scannats en gång på en resa, det vill säga om någon försöker att resa mer än en person på samma avgång med samma kort. Det kan även röra sig om pendlarkort med noll resor som måste fyllas på för att kunna användas. Rederiet är medveten om att felmeddelandena kan vara något fördröjda, 2-3 sekunder. Det är omöjligt att scanna vidare vid ett felmeddelande så det är alltså inte möjligt att de har scannat på 20-30 personer med samma scanner innan felmeddelandet kommer. Man kan alltså inte scanna en enda biljett under de sekunder som scannern ”tänker” och plockar fram ett felmeddelande.

Problemet gäller enbart månadskorten
– Det högaktuella problemet med att personer har kunnat åka på ogiltiga kort berör bara månadskort vuxen och ingenting annat. Det problemet uppdagades den 18 september och Carus informerades direkt. Detta problem framkallar inget felmeddelande i scannern eftersom att det i detta fallet var uppsättningen som var felaktig och beskedet till scannern var att kortet var giltigt. Det är viktigt att detta specifika fall skiljs från den allmänna uppstartsproblematik vi haft med scanningen av biljetter och framförallt pendlarkort.

Tak över scannern
– Vi är medvetna om problematiken med scannrar som fungerar sämre vid regn då kondens/regndroppar sprider strålen och det är svårt att läsa streckkoden. Lösningen på detta är att scanna i torr miljö exempelvis under tak.

Magnus Anderson  menar att alla punkter är olyckliga och det jobbas hårt på att det ska förbättras.
– Dessvärre har såväl resenärer som viss personal hamnat i en negativ spiral där allt skylls på systemet. Vi har exempel på vissa resenärer som gång på gång skyller på ”systemet” när det är deras egna kort som larmar för att de inte är giltiga. Utskällningar från resenärer gör också att den som scannar blir orolig och nervös och då detta upprepas gång på gång kan det tyvärr ha hänt att den som scannat inte orkat ta duellen vid varje tillfälle utan låtit resenärer passera i vissa fall, säger han och som under kommande föräldraledighet nu hoppas att personalen ska få arbetsro i vinter för att kunna komma ikapp.

Frågan är nu hur detta kommer att dristas i styrelsen som alltså först fick vetskap om det inträffade för en vecka sedan.

Sedan artikeln publicerats nås vi av en uppgift om att en pendlare som nyligen köpt ett årskort ska ha testat sitt utgångna årskort ”på ren jävelskap” och detta ska då ha fungerat.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser