Annons

Landskronas mångkultur på dubbel vernissage

FN-dagen till ära är det ikväll klockan 18.30 dubbelvernissage, först på Konsthallen och sedan på museet. På Konsthallen visas Within the World – the World within och på museet visas Under trädet.
Landskrona stads historia är präglad av kulturell mångfald och nya Landskronabor har på olika vis bidragit till stadens själ. Detta är något kulturförvaltningen i Landskrona tagit fasta vid när man planerat för 600-årsjubileets två största utställningar, ett utställningskoncept som utgår ifrån ”Världsstaden” Landskrona.
I ”Within the World – the World Within” som visas på Konsthallen från och med ikväll till och med den 15 december presenteras tolv konstnärer från tio länder.
– Vi har helt enkelt tittat på vilka nationaliteter som är mest representerade i Landskrona och sedan sökt konstnärer därifrån, säger Birthe Wibrand, konstintendent på Landskrona konsthall.
Konstnärerna som ställer ut är Adi Matei (Rumänien), Ahmet Ögüt (Turkiet), Alexandra Urban (Polen), Annika Svennbro (Sverige), Axel Lieber (Tyskland), Ditte Eljerskov (Danmark), Iwo Rutekiewicz (Polen), Leonard Forslund (Sverige), Liisa Lounila Finland), Nebojsa Seric Shoba (Bosnien), Nina Slejko Blom (Slovenien) och Tamara Abdul Hadi (Förenade Arabemiraten).
– De speglar nästan alla vad som händer i världen. De är födda i ett land men bor i ett annat och man sprider därmed kultur. Vi skulle även haft med en konstnär från Libanon men tyvärr blev det inget av med det.

I Konsthallen finns foton, målningar, skulpturer, filmer med mera. Det fösta man möter är dock något helt annat.
– Det är ett interaktivt konstverk av Adi Matei som är skapat genom att han sammanfogat 5000 pennor. Meningen är att man ska kunna rita med dessa under utställningen, säger Birthe Wibrand och visar runt bland foton på arabiska män, bilder från tidigare slagfält, filmer på flygplanskyrkogårdar, glaslabyrinter och annat.

Annons
 

En halvtimme efter invigningen i konsthallen är det dags för vernissage på museet.
– Vi hade tankar på en världsutställning men det var lite brett och luddigt. Vi kokade ner våra idéer och till slut kom vi fram till att utställningen skulle handla om träd och heta Under Trädet. Berättelser om träd, myter om världsträd, fruktbarhet, ja det finns hur mycket som helst som jordens befolkning sammankopplar med träd. Därför har vi byggt ett träd på museet där man kan ta del av myter och läsa berättelser om träd i hela världen, säger museichef Elisabeth Arvidsson.

Bilder av träd finns i hela världen och ofta sammanknippas dessa med myter som har sitt ursprung i religioner.
– I många fall är trädet kopplingen mellan himmel och jord. Rötterna är nere i underjorden och i trädkronan bor gudarna, säger Anneli Oxenstierna, pedagog på museet.
– Men det finns även verkliga berättelser om träd. Bland annat om det heliga trädet som stod mitt i en stor öken i Afrika. Det hade rötter som sträckte sig 36 meter ner i marken. Det var så heligt att beduinerna inte tog en pinne eller ett löv från trädet om de ville göra upp en eld. Intill trädet byggdes en väg och när den väl togs i bruk så körde en lastbil på trädet som därmed dog. Idag finns minnesplaketter med mera om trädet på museum där, fortsätter Anneli Oxenstierna och förklarar.
– Sådana små historier kommer man att kunna läsa om.

Varken Birthe Wibrand som Elisabeth Arvidsson sticker under stol med att man vill se en bredare publik än normalt och ett sätt att locka fler till sig är att presentera texterna på flera språk.
– Texterna översatta till arabiska, bosniska, albanska, serbiska och kroatiska, säger Anneli Oxenstierna.
– Och vi hoppas också att många stannar upp, berättar om sina funderingar kring träd och delar med sig av sina myter och berättelser. Då kan detta bli en härligt samlingspunkt.

Under trädet kommer att finnas till beskådan på museet till och med den 23 februari 2014.


Konstintendent Birthe Wibrand visar upp rumänen Adi Mateis 5000 sammanfogade pennor.


Tysken Axel Lieber skokarusell är ett av många verk i konsthallen.


Museichef Elisabeth Arvidsson och konstnär Annika Svenbro tar en titt på Leonard Forslunds verk.


Annika Svenbro målar gärna hår.


På museet handlar det om träd i olika skepnader. Här visar Anneli Oxenstierna en matta man lånat in av Halldens Mattor.


Utställningen på museet har en spännande scenografi där besökarna kan gå in i trädet men även runt detsamma.


Hos Ambundufolket i Angola finns föreställningen att varje människa föds med ett livsträd.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser