Annons

Positiva besked i polisens kvartalsrapport

Våldsbrotten fortsätter att minska i Landskrona, enligt polisens senaste kvartalsrapport. En utveckling som även gäller för stöldbrotten.

Landskrona stad och polisen har under en lång period arbetat tillsammans för att minska brottsligheten. Bland satsningarna för att minska våldsbrotten kan nämnas utbildningen ansvarsfull alkoholservering, kampanjen Kontantfritt Landskrona, fältverksamhet och polisens prioritering av bemanning under fredagar och lördagar.
– Trygghet är ett prioriterat område för Landskrona stad och tillsammans med polisen fortsätter vi att satsa på det brottsförebyggande arbetet. Under sensommaren har bland annat ytterligare en fältsekreterare anställts och polisen satsar på fyra områdespoliser i Landskrona, säger Annika Wågsäter, trygghetssamordnare i Landskrona stad.

Annons
 

Antalet våldsbrott har minskat tydligt de senaste åren och minskningen fortsätter även i år. Även om vi ser en minskning i hela Sverige så är minskningen i Landskrona större än på de flesta håll.

Under tredje kvartalet ökar den totala brottsligheten. Detta beror till stor del på att antalet bedrägeribrott, framförallt internetbedrägeri, ökar kraftigt i både Landskrona och i resten av landet.
 – Det finns flera saker som du själv kan göra för att minska risken att utsättas för bedrägerier. Lämna exempelvis inte ut ditt konto- eller kreditnummer och undvik förskottsbetalning när du handlar via nätet, säger Jörgen Petersson vid polisen i Landskrona.

Landskrona stad har en samlingssida med länkar till webbplatser med värdefull information om vad du kan tänka på för att minska risken att utsättas för bedrägeribrott. Du hittar den här.

För att beräkna antalet brott per 100 000 invånare har antalet invånare i Landskrona multiplicerats upp till 100 000, och därefter har antalet anmälda våldsbrott multiplicerats med samma faktor. På samma sätt har övriga siffror räknats om i kvartalsrapporten som du i sin helhet kan ta del av nedan.

Kvartalsrapport 2013:3 –
Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser