Annons

Ny bok om stadens arkitektur

På lördag hälsas allmänheten välkommen på boksläpp av en ny bok om Landskronas arkitektur. Det är Landskrona stad som har tagit fram en 252-sidig bok som presenterar stadens rika och varierande arkitektur. Boken Arkitektur i Landskrona visar drygt 100 byggnader som uppförts i staden under olika tidsperioder. 

– Landskrona är en mycket rik stad när det gäller arkitektur. Här har erkända och uppskattade arkitekter som Frans Ekelund och Aina Berggren verkat under lång tid. Det vill vi lyfta fram och skapa ännu högre medvetenhet och stolthet kring, säger Lena Hector, stadsantikvarie vid Landskrona stads fritid- och kulturförvaltning.

Annons
 

Arkitekturboken har tagits fram i ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltning och fritids- och kultur förvaltningen. Boken är ett led i det pågående 600-årsfirandet i staden. Arbetet med boken har pågått i ett och ett halvt år.

– Under arbetet har jag slagits av den variation och rikedom som finns i stadens byggnader. Särskilt intressant har det varit att upptäcka arkitekt Aina Berggren och hennes stora produktion som gjort tydliga avtryck i staden, säger Johan Nilsson, planarkitekt vid Landskrona stads stadsbyggnadsförvaltning.

Museets fotograf Janne Jönsson svarar för formgivningen av boken något som borgar för hög kvalité på bildmaterialet.
Det är Gerry Johansson som tagit merparten av bilderna i boken. Själv svarar jag för fyra, säger han.

Gerry Johansson är för de flesta fotointresserade välkänd för sina finstämda bilder av urbana miljöer och lantliga kulturlandskap där människan endast är närvarande genom sina spår.

Boken presenteras vid ett boksläpp på Landskrona museum lördagen den 19 oktober, dit alla är välkomna. Den trycks i 2000 exemplar och kommer att finnas till försäljning vid presentationen. Specialpris för boken vid boksläppet är 200 kronor.

Vid boksläppet presenterar stadsarkitekt Petter Eiring boken, andra medverkande är planchef Åsa Lindborg och planarkitekt Johan Nilsson vid stadsbyggnadsförvaltningen samt museichef Elisabeth Arvidsson och stadsantikvarie Lena Hector samt Janne Jönsson vid fritids- och kulturförvaltningen, Landskrona stad.

Boken kommer att finnas till försäljning på Bokia i Landskrona, på Landskrona museum och på turistbyrån på Skeppsbron. Priset är 245 kronor.


Hasselparken vid Vattenverksallén/Kolonigatan uppfördes 2009 och ritades av det danska arkitektkontoret KHR Arkitekter.


DSV:s Logistigcenter på Österleden är även det ritat av ett danskt arkitektkontor, AK83 – Kaj Bøgh Jensen.


Fredrik Sundbärg var stadsarkitek i Landskrona kring sekelskiftet och 1908 uppfördes Elektricitetsverket. I boken finns en vacker ritning på hur han tänkt sig byggnaden.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser